Er beweegt wat aan de stroom


 

Mogelijke prijsverhoging nacht/weekend tarief door maatregel Vlaamse Regering

 

Federaal Minister voor Energie Marc Verwilghen neemt akte van de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 om het nachttarief voor elektriciteit naar het weekend uit te breiden. Hij vindt het goed dat op deze wijze gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun verbruik te verschuiven naar goedkopere uren. De Minister wenst echter niet dat deze maatregel leidt tot een verhoging van de energiefactuur.

Minister Verwilghen vroeg vrij recent aan de CREG om de impact na te gaan van de mogelijke uitbreiding van het nachttarief naar het weekend. De Commissie wees er in haar reactie op dat de maatregel een impact kan hebben op de directe of indirecte kosten voor netbeheerders en leveranciers. De Vlaamse Regering bevestigt nu volgens de minister dat de invoering van de maatregel dergelijke tarifaire consequenties met zich kan meebrengen.

Zoals stroomtarieven.be (zie onze mailings van 28 mei 2004, 29 april 2005 en 9 augustus 2005) wijst nu ook de CREG op een mogelijk prijsverhogend effect van de voorgestelde maatregel, wanneer de netbeheerders of leveranciers, via een verhoging van de dag- of nachtcomponent voor eindafnemers met een tweevoudige uurmeter, hun dalende inkomsten wensen te compenseren.

Stroomtarieven.be opperde zelfs dat dit onvermijdelijk is.

"Als federaal Minister bevoegd voor de tarieven, wens ik niet dat de eindafnemers, via een stijging van hun factuur, een prijs betalen voor de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend", aldus Verwilghen.

Minister Verwilghen pleitte daarom bij zijn gewestelijke collega Peeters voor een garantie dat mogelijke tarifaire consequenties op géén enkele wijze door de leveranciers of netbeheerders, noch direct noch indirect, worden afgewenteld op de eindafnemers.

Na overleg gisteren bekwam Minister Verwilghen de garantie van het Vlaamse Gewest dat, bij invoering van de maatregel (opgelet : de maatregel gaat pas in op 1 januari 2007), voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd met de betrokken leveranciers en netbeheerders en dat Vlaanderen vervolgens duidelijk aantoont dat de invoering van deze maatregel op generlei wijze, noch direct noch indirect zou kunnen leiden tot een tariefverhoging voor de eindafnemers.

Wordt zeker vervolgd. Stroomtarieven.be neemt zich voor om een berekeningstool on-line te zetten waarin duidelijk zal worden aangetoond dat in de meeste gevallen vanaf 1 januari 2007 meer zal worden betaald dan voorheen.

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |