Er beweegt wat aan de stroom


 

Stromen stromen dag en nacht

 

U neemt tijdens de nacht en in het weekend bijna geen stroom af en toch blijft de stroom vloeien. Omdat de elektriciteitscentrales tijdens de nacht dus toch moeten blijven draaien, terwijl zij tijdens de andere uren van de dag hoger belast zijn, is het voor een elektriciteitsmaatschappij nuttig dat een deel van de dagstroom naar de nacht wordt verschoven. Zo bekomen ze een meer gelijke werking van hun machines, wat voor hen nuttig is. Zij proberen u daarom te verleiden met goedkopere nachtstroom.

De Vlaamse regering is van mening dat dit ook voor de weekend-stroom moet kunnen. Wat de vakbonden al geruime tijd aan de federale regering vragen in de gereglementeerde markt (Wallonië en Brussel dus) - maar blijkbaar zonder succes - doet de Vlaamse regering nu in de vrije markt. Deze morgen beslistte zij om de netbeheerders de verplichting op te leggen om de meters die de nachtstroom meten, ook te laten draaien tijdens de weekends. Zo zou u ook op zaterdag en zondag telkens voor de volle 24 uur van het nachttarief kunnen genieten.

Daarvoor is het dan wel nodig dat u over een dubbeltarief meter beschikt. Alvorens aan het rekenen te slaan of dit voor u nuttig is, toch nog even wachten : deze week nog berichtten wij al over de voortdurende wijzigingen van de elektriciteitstarieven en merkten wij op dat verschillende leveranciers sinds kort een duurder dagtarief aanrekenen bij het gecombineerde dag/nacht tarief, dan wanneer u slechts over een eenvoudige ééntariefmeter beschikt, die bijgevolg het verbruik van de hele dag meet.

De reden is eenvoudig : de mindere inkomsten van het nachttarief moeten gecompenseerd worden door een hoger dagtarief, want de maatschappijen willen natuurlijk ook geen geld verliezen. Nu weten zij dat ieder huisgezin niet alleen tijdens de dag, maar ook tijdens de nacht elektriciteit verbruikt. Denk maar aan de frigo en de diepvries, maar ook aan allerlei andere apparaten die ook 's nachts nog wat stroom verbruiken, zoals de TV, de computer, de stereo, het antwoordapparaat, de circulatiepomp van de verwarming, enz. 's Nachts is dat weliswaar gevoelig minder, maar de prijs die bij een enkeltariefmeter wordt aangerekend houdt rekening met de gemiddelde prijs van de elektriciteit tijdens de gehele dag en nacht. Deze prijs kan dus lager zijn dan de prijs die het dagtelwerk van de dubbeltariefmeter aanrekent.

Dat is ook zo voor het verschil tussen de normale weekdagen en het weekend. Hier kan men trouwens nog een stukje verder redeneren : zowel het eenvoudig dagtarief als het dagtarief van het tweevoudige uurtarief houden al rekening met het feit dat een deel van deze dagverbruiken tijdens het weekend gebeuren. Het gunstige effect van het lager verbruik tijdens de weekenddagen zit dus al in het tarief vervat. Als nu de nachtmeter ook het verbruik van het weekend meet, om via deze weg te proberen om een lagere factuur te bekomen, moeten de maatschappijen hun dagtarief verhogen, want uiteraard zijn hun totale kosten nog altijd dezelfde. Het is niet omdat een andere meter het verbruik meet, dat hun kosten lager zijn. Als de dagmeter minder uren meet, moet het tarief van deze mindere meting dus worden verhoogd.

Maar dat is nog niet alles : ook het nachttarief zal verhogen. Nu al staat het water aan de lippen van de leveranciers voor dit lage tarief. Als nu nog bijkomende uren aan dat tarief moet worden geleverd, komt dit boven de lippen. Logisch gevolg : het nachttarief zal eveneens in de hoogte worden aangepast.

De leveranciers hebben nog even de tijd om hun eigen berekeningen te maken en een nieuw evenwicht te vinden voor hun gemiddelde dag- en nachtprijzen. Het principiële besluit van de Vlaamse regering van vandaag moet nog aan allerlei adviesorganen worden voorgelegd alvorens het definief kan worden. Een zaak voor de volgende regering dus. Het besluit zou trouwens toch pas ingaan op 1 januari 2005.

In ieder geval zullen de gezinnen die nu al een dubbeltariefmeter hebben, van deze beslissing ook na 1januari 2005 zo goed als niets merken op hun factuur. Alleen voor het gedeelte van hun verbruik dat zij naar het weekend kunnen verschuiven (de Vlaamse regering geeft het voorbeeld van de was en de strijk), zal er een lichte daling van het factuurbedrag optreden, ten koste van de gezinnen die niet kunnen of willen verschuiven en dus meer zullen betalen. Niet iedereen wil tijdens het weekend wassen en plassen.

De daling is er dus alleen voor het verbuik dat u verschuift van de daguren tijdens week, naar een zaterdag of zondag. De daling is ook slechts licht, omdat de prijzen van zowel dag als nacht verhogen en de gunstige effecten van de verschuiving bijgevolg grotendeels teniet doen. Voor diegenen die nog geen dubbeltarief meter hebben, en dus nog kosten moeten doen om een dergelijke meter te laten installeren, zal hun investering nu minder rendabel worden dan vroeger het geval was.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |