Er beweegt wat aan de stroom


 

Komkommertijd in tarievenland ?

 

De vakantie geeft ons even de tijd om in te gaan op de kleine, maar interessante wijzigingen die zich op 1 augustus 2005 in de elektriciteitstarieven hebben voorgedaan. Voor de producten die gerelateerd zijn aan de klassieke elektriciteitsindexen (Electrabel, Luminus Standard, Luminus Actief en Nuon Flex) verhoogt de dagprijs met ongeveer 0.02 eurocent en de nacht- en uitsluitend nachtprijs met ongeveer 0.01 eurocent. Een doodgewone, lichte aanpassing dus.

Bij de publicatie van Nuon Flex merkt men dat niet meteen, aangezien Nuon haar tarieven slechts per kwartaal bekendmaakt. Het lopende kwartaal strekt zich uit van 1 juli tot 30 september 2005, maar Flex is wel degelijk geïndexeerd. Naarmate het kwartaal verstrijkt zijn de gepubliceerde tarieven dus een ietsje teveel geflatteerd, temeer daar Nuon Flex, zoals Electrabel en Luminus, prijzen publiceert aan de gemiddelde index van de laatste twaalf maanden, en niet aan de index van vandaag. De Vlaamse regulator VREG heeft deze partijen nochtans diverse malen aangemaand om correcte cijfers te publiceren.

Anders is het gesteld met de producten waarvan de tarieven niet wijzigen op basis van de index, maar eerder op commerciële basis (Luminus Direct, Nuon Comfort, Essent en Citypower). Daar spelen vooral strategische overwegingen. Essent verkleint het verschil tussen het gewone dagtarief en het dagtarief van het tweevoudig uurtarief (dag/nacht). Waar dit verschil in de periode mei-juli nog 0,78 cent bedroeg, is dit nu nog slechts 0,61 cent.

Zoals reeds eerder door ons werd aangetoond, was een van de redenen om een verschil te maken tusen beide dagtarieven het voornemen van de Vlaamse Regering om het nachttarief ook uit te breiden tot de weekends - zie onze nieuwsbrief van 29 april 2005 : Er schijnt een schone schijn over de stroom en zelfs reeds deze van 28 mei 2004 : Stromen stromen dag en nacht.

Ter compensatie van de weekendverliezen en om hun inkomsten dus veilig te stellen, kunnen de leveranciers niets anders ondernemen dan het dagtarief tijdens de week duurder te maken voor diegenen die een tweevoudig uurtariefmeter hebben. Diegenen die slechts een enkelvoudige tariefmeter hebben, worden ongemoeid gelaten. Voor hen verandert er immers toch niets aan de tarifering wanneer het nachttarief ook tijdens de weekends wordt toegepast.

Het voornemen van de Vlaamse Regering is een tijdje geleden echter ingetrokken omdat de Raad van State de Vlaamse Regering hiervoor niet bevoegd verklaarde, zodat Essent het zich nu dus kan veroorloven om wat gas terug te nemen. Helemaal vertrouwen doen ze het blijkbaar toch ook niet, want de tarieven worden ditmaal slechts voor één maand gepubliceerd en niet langer voor een periode van drie maanden.

Wie het helemaal niet vertouwt is Citypower. Citypower houdt het verschil tusen beide dagtarieven op een volle eurocent. En wat meer is : het nachtarief verhoogt met hetzelfde bedrag als het dagtarief, namelijk 0,3 cent, beduidend meer dus dan de normale verhoging van de elektriciteitsindex (zie hoger). Voor het nachttarief, dat klassiek (en daarmee bedoelen wij in het verleden en ook nu nog bij de standaardleveranciers), zo ongeveer 50 % bedraagt van het dagtarief, scheelt dat procentueel gezien dus nog een stukje meer. Bij Citypower is het nachttarief ondertussen trouwens al opgelopen tot 67 percent, of dus 2/3 van het enkelvoudig dagtarief (in de situatie van netbeheerder Iverlek). Deze stijging met 0,3 cent van het nachttarief is des te opmerkelijker, daar Citypower het uitsluitend nachttarief helemaal niet verhoogt.

In tegenstelling tot Essent gelooft Citypower blijkbaar niet in het afstel van het voornemen om het nachttarief uit te breiden en versterkt zij nog haar strategie. Kringen in de Vlaamse Regering hebben immers aangekondigd dat zij de federale Regering zullen vragen om de maatregel vooralsnog toch te nemen.

Voor wat dit aspect betreft heeft Ecopower helemaal geen last. Ecopower hanteert reeds jaar en dag een volledig vlak tarief : de dag- en nachttarieven zijn bij Ecopower volledig gelijk. Haar prijzen wijzigden gedurende die tijd ook al helemaal niet. Veranderende verplichtingen, gewijzigde taksen, gewijzigde nettarieven, afschaffing van de gratis distributie van groene stroom : het deert Ecopower gewoon niet. Zij blijft steeds dezelfde tarieven afficheren.

Hoe Nuon Comfort reageert op de nieuwe situatie is niet bekend. Zoals gemeld publiceert zij slechts om de drie maanden nieuwe tarieven. Het verschil tussen het normale dagtarief en de dagcomponente van het tweevoudig uurtarief beliep bij Nuon totnogtoe zo'n 48 cent.

Ebem tenslotte heeft haar tarieven voor augustus nog niet bekend gemaakt. Traditioneel is Ebem steeds in vertraging bij de publicatie van haar tarieven.

De augustus-tarieven van de verschillende leveranciers kan je zoals gebruikelijk vergelijken met onze berekeningsmodule.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |