Er beweegt wat aan de stroom


 

Er schijnt een schone schijn over de stroom.

 

De Vlaamse Regering heeft zich vandaag opnieuw gebogen over het zogenaamde goedkope weekend-tarief. De nachtteller van de mensen die een dubbeltariefmeter hebben, en dus van een goedkoper nachttarief kunnen genieten, zou voortaan tijdens het weekend ook gedurende de dag draaien. Hierdoor zou volgens de Vlaamse Regering het elektriciteitstarief voor het hele weekend even goedkoop worden als het huidige nachttarief.

Ondanks het negatieve advies van diverse organisaties - en ook van stroomtarieven.be - blijkt voor de politiek de idee om tussen te komen in de vrije marktwerking en goedkope tarieven af te dwingen, te mooi te zijn om ongemoeid te laten. In onze nieuwsbrief van 28 mei 2004 (zie "Stromen stromen dag en nacht") toonden wij al aan dat deze maatregel niet zou leiden tot goedkopere tarieven, maar paradoxaal genoeg juist tot hogere tarieven.

Diegenen die nu elektrisch verwarmen, een elektrische warmwaterboiler hebben, of hun wasmachine slechts tijdens de nacht gebruiken, zullen worden geconfronteerd met aanzienlijk verhoogde eenheidstarieven, hetzij voor het daggedeelte van hun teller, hetzij voor het nachtgedeelte, hetzij eventueel zelfs voor beide. Een euro kan door de elektriciteitsleverancier immers maar éénmaal worden verdiend : ofwel met een 'normaal' weekend-tarief (met eventueel een onderscheid tussen dag en nacht), zoals tot nu toe het geval was, ofwel - wanneer dit normaal tarief wegvalt - door een verhoogd tarief toe te passen voor de zogenaamde 'goedkope' dubbelteller, waarbij het dan niet uitmaakt of deze verhoging wordt toegepast voor het daggedeelte, dan wel voor het nachtgedeelte.

Het is trouwens een misverstand dat de productie en de distributie van elektriciteit tijdens de nacht of tijdens het weekend goedkoper zouden zijn. Integendeel, onder andere de personeelskosten liggen dan duidelijk hoger. Alleen de beperkte vraag en het optimaliseren van de kapitaalkosten maken dat de elektriciteit tegen goedkopere prijzen wordt aangeboden, wat een heel andere zaak is. Dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Globaal moet een producent, leverancier of netbeheerder uit zijn kosten zien te komen. Diverse nettarieven zijn trouwens nu al dag en nacht gelijk.

Wedden dat stroomtarieven.be enkele maanden na de definitieve invoering van deze maatregel gelijk zal krijgen? Dit is overigens nu al het geval. Gealarmeerde leveranciers vroegen al enige tijd meer voor het dagtarief van een dubbeltariefteller dan voor het dagtarief van een eenvoudige teller. Op dit ogenblik is dat al zo voor Ebem, Essent Standaard, Essent Groen, Citypower Belgisch Groen, Nuon Comfort, Nuon Flex en Nuon Nature. Ebem en Citypower vragen zelfs een volle eurocent per kilowattuur meer, wat op een totale energiekost (exclusief distributie en transport) van ongeveer 6 cent bijna 17 % uitmaakt! Bij Ecopower is overigens het nachttarief altijd al gelijk geweest aan het dagtarief.

In plaats van steeds gunstiger om zich een tweetariefmeter aan te schaffen, wordt het dus steeds minder gunstig om dit te doen.

De regeling zou ingaan vanaf ... , maar moet eerst nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State teneinde na te gaan of alles wel wettelijk is.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |