Vergelijkende prijsberekeningsmodule van stroomtarieven.be©


Bereken de kosten van uw elektriciteitsverbruik bij diverse leveranciers

Vul hieronder uw jaarverbruik in. Als u slechts een enkele tariefmeter heeft, dient u in het vakje voor het dagverbruik het volledige jaarverbruik in te vullen. Heeft u een twee-tariefmeter, verdeel dan uw jaarverbruik tussen het dagverbruik en het dalverbruik. Het dalverbuik is het verbruik tijdens de nacht en tijdens de weekends. Het begin van de dag- en nachturen verschillen van netbeheerder tot netbeheerder, maar het aantal nachturen is steeds gelijk aan 9. De weekendduren zijn voor iedereen hetzelfde en worden gerekend vanaf zaterdagmorgen tot zondagavond.

Opgelet: het verbruik tijdens de uren van de weekends niet dubbel tellen!

Opgelet: berekeningen voor december 2016. De gegevens worden vanaf 1 januari 2017 niet langer maandelijks aangepast.

 

Jaarlijks dagverbruik tijdens de weekdagen: kWh(Ook het nachtverbruik en het weekendverbruik meetellen als u geen twee-tariefteller heeft)
Jaarlijks verbruik tijdens de daluren kWh(Alleen invullen indien u een twee-tariefteller heeft.
Daluren zijn de uren tijdens de nacht en tijdens de volledige zaterdag en zondag.)
Uitsluitend nacht : kWh(Alleen invullen als u hiervoor een speciale teller heeft)
Vermogen van je inverter voor zonnepanelen kW(Alleen invullen als u zonnepanelen heeft)
Postcode of naam van de gemeente van uw woonplaats(Als u dit invult, de naam v/d netbeheerder hieronder als "onbekend" laten staan)
Netbeheerder : (De naam vindt u op uw huidige factuur)
  

Overstappen_loontNL                

Deze berekeningsmodule is een Web Application Service Product van de firma HeWiCOM (contactgegevens en klachtenafhandeling zie www.hewicom.be/contact.htm)
Alle rechten voorbehouden. Hyperlinks naar deze toepassing vanuit andere websites dan stroomtarieven.be zijn uitdrukkelijk slechts toegelaten na schriftelijke bevestiging van stroomtarieven.be
Hyperlinks naar de homepage www.stroomtarieven.be zijn wel vrij toegelaten.


[Deze bladzijde afdrukken]