Er beweegt wat aan de stroom


 

Grote gezinnen betalen het gelach

 

Op 18 november 2005 sprak de Vlaamse Regering zich uit over een "tweede fase" van de gratis spaarlampenactie die in 2005-2006 voor het eerst had plaatsgevonden.

Vriendelijk lachende gezichten alom, en nog meer gelach bij de grote gezinnen, want deze keer zouden alle bijkomende gezinsleden een spaarlamp ontvangen, nadat het vorige jaar alleen het gezinshoofd er een had gekregen.

Deze keer ook geen aangeboden spaarlamp aan de deur of in het postkantoor, maar een echte keuze van verschillende types bij de winkelier, te verkrijgen door middel van een waardebon van vijf euro. Je zal dus in 2006 zelf de keuze kunnen maken voor een "gratis" spaarlamp of toch maar een betere of mooiere spaarlamp.

Deze tweede fase komt er ondanks de vaststellingen van begin 2005 dat vele spaarlampen gewoon in de kast belanden of op plaatsen worden gebruikt waar deze minder nuttig zijn, zoals slaapkamers, berging of hall, of - slechter nog - in de tuin waar anders helemaal niet zou worden verlicht en de "spaarlamp" dus alleen maar aanleiding geeft tot meer verbruik.

Al deze niet nuttig gebruikte lampen moeten uiteraard wel worden betaald door de netbeheerder die de waardebons uitreikt. Dat kan doordat de netbeheerder de kosten verhaalt in de elektriciteitsprijs. En wie verbruikt er het meeste elektriciteit?

Het aantal lichtpunten in een woning is slechts licht afhankelijk van de gezinssamenstelling, maar voor het wassen, strijken, koken, verwarmen, sanitair warmwater-, computer-, TV- en stereo-gebruik, ligt dat wel even anders. Bovendien verbruiken toestellen die ook warmte produceren gemiddeld zo'n 10 tot zelfs 100 keer meer dan andere toestellen.

Terwijl een tweede gratis spaarlamp volgend jaar mogelijk nog nuttig kan worden aangewend in de woonkamer, waar het licht dagelijks vrij lang brandt en kleine gezinnen dus jaarlijks nog bijkomend wat kunnen besparen ondanks hun (lichtjes) verhoogde elektriciteitskosten, zullen de grotere gezinnen hun derde, vierde of volgende spaarlamp noodzakelijkerwijze moeten gebruiken op plaatsen waar dit minder besparing oplevert wegens het geringer aantal branduren (in de slaapkamers bijvoorbeeld).

Nochtans dragen grote gezinnen als gevolg van hun hoger verbruik verhoudingsgewijs aanzienlijk meer bij aan de financiering van deze actie, terwijl ook zij alleen voor de spaarlamp in de living een wezenlijke besparing realiseren.

De beslissing van de Vlaamse Regering moet nog voor advies worden voorgelegd aan de MiNa-Raad, de SERV, de VREG en de Raad van State alvorens ze definitief kan worden.

 

Een stille oktober-evolutie

Sinds 1 oktober 2005 is de regeling van de bijdragen en heffingen op het elektriciteitsverbruik vereenvoudigd voor de gezinnen. Met grote tamtam werd aangekondigd dat voor de grote industriŽle ondernemingen 'degressieve' bijdragen zouden worden vastgesteld, wat de complexiteit uiteraard alleen maar verhoogt.

Tegelijkertijd werd er echter in alle stilte ook voor gezorgd dat deze bijdragen nu onafhankelijk zijn van de netbeheerder waarbij men is aangesloten. Dit was vroeger niet het geval en leidde dan ook dikwijls tot verwarring.

Alle heffingen en bijdragen zijn nu officieel voor alle Vlaamse gezinnen gelijk en ook minder uitgesplitst, wat het geheel bovendien overzichtelijker maakt. Nochtans vermeldt alleen Electrabel dit op een correcte wijze op haar tariefkaart van november. Hopelijk zullen de anderen in december volgen.

Ondertussen houdt de berekeningsmodule van stroomtarieven.be (zie www.stroomtarieven.be/bereken.php) in de mate van het mogelijke wel al rekening met de nieuwe regeling, ook voor de leveranciers die dit zelf nog niet hebben opgenomen in hun tariefkaart.

 

Een onverwachte ending

In tegenstelling tot berichten in de kranten van enige tijd geleden en ook op deze website (zie "Komkommertijd in tarievenland?"), waarbij werd gesteld dat de Vlaamse Regering wettelijk niet bevoegd is om elektriciteitstarieven vast te stellen, heeft de Vlaamse Regering op 18 november 2005 toch beslist, om redenen van comfortverbetering en reductie van nachtlawaai, het nachttarief ook tijdens de weekends te laten gelden.

Eerder was gezegd dat de Vlaamse Regering, samen met de andere gewestregeringen, dit als gevolg van de opmerkingen van de Raad van State zou aankaarten op federaal niveau. Maar er kwam blijkbaar geen schot in de zaak, zodat de Vlaamse Regering nu blijkbaar zelf een einde heeft gemaakt aan de onzekerheid. De maatregel zou nochtans pas ingaan op 1 januari 2007.

 

Een warme nood

Minister Peeters heeft in dezelfde week aan de netbeheerders gevraagd om tijdens koude winterperiodes niemand af te sluiten van gas of elektriciteit, ook niet wanneer dit wettelijk is toegelaten.

"Afsluiten", aldus de minister, "moet beperkt blijven tot een noodmaatregel die pas wordt overwogen als er daadwerkelijk sprake is van onwil tot betalen. Maar zelfs dan is het niet aangewezen de afsluiting uit te voeren als het vriest dat het kraakt."

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |