Er beweegt wat aan de stroom


 

De Elia-heffing maakt het verschil

 

Vlaams minister Kris Peeters maakte op 18 februari 2005 de resultaten bekend van een studie die de elektriciteitsprijzen voor onze Vlaamse ondernemingen vergelijkt met deze in de ons omringende landen. Zowel de elektriciteitsprijs zelf als de transportkosten, de distributiekosten en de heffingen werden geanalyseerd.

De studie komt tot de conclusie dat het heel moeilijk is om de elektriciteitsprijzen voor industriŽle ondernemingen te achterhalen. De leveranciers maken deze om vertrouwelijksredenen niet bekend. Zij onderhandelen immers met hun klanten, waarbij dikwijls kortingen worden gegeven die nogal kunnen verschillen naargelang het tijdstip waarop het contract wordt afgesloten. Er wordt zelfs vastgesteld dat leveranciers, ondanks gelijke omstandigheden, toch grote prijsverschillen hanteren naargelang de klant. Daarom werden van een groot aantal klanten ook de daadwerkelijke facturen opgevraagd, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De totaalprijzen in Vlaanderen blijken volgens de studie rond het gemiddelde van deze in de ons omringende landen te liggen. Er blijkt echter geen constante te zijn in de verhouding van de Vlaamse prijzen tot deze van de andere bestudeerde landen. Soms valt deVlaamse prijs iets gunstiger uit tegenover een bepaald land, dan weer eerder ongunstig tegenover hetzelfde land, dit al naargelang het afnameprofiel van de onderneming waarover men spreekt. Alleen Frankrijk blijkt systematisch goedkoper te zijn.

Ook wat de belastingen en heffingen betreft zou Vlaanderen goed scoren, al zou de fameuze Elia-heffing hier wel roet in het eten kunnen gooien.

En ook wat dat betreft heeft de Vlaamse Regering vandaag een (definitief?) standpunt ingenomen. De Elia-heffing is een zaak die al jaren aansleept. In onze nieuwsbrief van 6 november 2002 ("Niets nieuws onder de zon?") berichtten wij reeds over het voornemen van de federale regering om Elia te belasten met het gedeeltelijk vergoeden van de gemeenten voor de gederfde winsten tengevolge van de liberalisering.

Ondertussen is er een en ander veranderd en zijn het nu de distributienetbeheerders die voor de inning moeten instaan. Zij hebben reeds 100 miljoen euro gestort aan de CREG die deze verder moet verdelen aan de gemeenten. De netbeheerders zijn ook reeds beginnen factureren aan de elektriciteitsleveranciers. Deze laatsten wachten nog even om het door te rekenen aan hun klanten. Vroeg of laat zullen zij dit toch moeten doen en wellicht zelfs met terugwerkende kracht !

Wat deze heffing voor uw persoonlijke situatie zal gaan kosten, kan je nagaan door de details op te vragen bij onze berekeningsmodule over je elektriciteitsverbruik ( 0,50 euro per aanvraag.)


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |