Er beweegt wat aan de stroom


 

Niets nieuws onder de zon?

Het is al een tijdje geleden dat u nog een nieuwsbrief ontving. Is er dan niets nieuws onder de zon?

Toch wel, maar nooit genoeg om er een hele nieuwsbrief aan te wijden. Hieronder dan toch een uitgebreide toelichting van anderhalve maand groot en klein nieuws :

Ondertussen oud, maar wel groot nieuws was het feit dat nieuwkomer SourcePower.net er van de ene dag op de andere, tijdens een weekend nog wel, er de brui aan gaf en zonder verwittiging niet langer meer elektriciteit leverde. Voor ingewijden was dit onvermijdelijk. Voor sommigen, waaronder SourcePower.net zelf, omdat Electrabel (en met haar ook dochter Elia) geen concurrentie toelaat. Voor anderen omdat SourcePower.net onverantwoorde technische, organisatorische en financiŽle en risico's nam. Voor nog anderen omdat SourcePower zijn financiŽle verplichtingen niet na kwam.

Even groot nieuws was toch ook dat de ongeveer 70 industriŽle klanten van SourcePower nooit zonder elektriciteit hebben gezeten. Was dit wel het geval geweest, dan zou dit uiteraard een zware slag zijn geweest voor de nog prille liberalisering.

Vervolgnieuws is dat de regulatoren er in elk geval iets uit hebben geleerd en gewapend zijn om de elektriciteitsvoorziening te garanderen en dat zij tengevolge van deze zaak een onderzoek zijn gestart over mogelijke concurrentievervalsing.

Verder vervolgnieuws is de suggestie van de CREG om Electrabel te verplichten om productiecapaciteit te verkopen of op afroep aan te bieden aan haar concurrenten. In dezelfde zin kan de beslissing van de CREG van deze week maandag worden verstaan om haar openbare raadpleging die op 7 oktober werd gestart, te verlengen, teneinde samen met de Franse toezichthouder te evalueren hoe de door de netbeheerders RTE en ELIA aangegane verbintenissen omgezet werden in contracten en of het opportuun is een jaarlijkse capaciteitstoewijzing te organiseren voor de Belgisch-Franse grens. De gebruikers kunnen hun mening tot 15 november nog kwijt bij de CREG. Zij kunnen haar zelfs vragen om gehoord te worden (zie www.creg.be/pdf/Opinions/CREG-CRE071002_Nl.pdf. )

Een ander discussiepunt over de al dan niet werkelijke, lees theoretische, liberalisering was de verandering van het standpunt (mededeling) van de VREG van 30 augustus 2002 in een beslissing van de VREG. De VREG besliste op 7 oktober dat de bestaande contracten tussen de intercommunales en de afnemers van meer dan 56 kVA op 31 december 2002 om middernacht vervallen. In haar beslissing zegt zij ook dat de algemene voorwaarden van de leveranciers, waaraan de klanten van de intercommunales werden toegewezen die zelf geen keuze maakten, opzegtermijn dienen te bepalen van ťťn maand. (zie www.vreg.be/documenten/documenten VREG/beslissing.conctracten.071002.pdf). Er was over het juridisch statuut van haar mededeling immers twijfel gerezen, zodat de VREG verplicht werd om haar tanden te laten zien.

Dat hiermee nog niet alles in kannen kruiken is moge blijken uit een nieuwe mededeling van de VREG van vorige donderdag 31 oktober, waarin zij meldt dat zowel de N.V. Electrabel Customer Solutions als de N.V. Luminus weliswaar hun algemene voorwaarden hebben "overgemaakt", maar dat zij nog tot morgen 7 november de tijd hebben om een aangepast ontwerp ter goedkeuring voor te leggen, waarin wordt bepaald dat de de overeenkomst die ontstaat door de toewijzing van afnemers die geen leverancierskeuze maakten, van onbepaalde duur zijn en opzegbaar zijn met een termijn van 1 maand.

Ook de Raad van de Mededinging is zich ondertussen met de elektriciteitsmarkt gaan bemoeien en heeft zich erover uitgesproken dat geen lange opzegtermijnen mogen worden gehanteerd. Onder impuls van enkele nieuwkomers, dus niet alleen SourcePower.net, is ook de Europese Commissie een 'stil' onderzoek gestart naar de werkelijke liberalisering in BelgiŽ.

Luminus tenslotte verwijt Electrabel vooral haar manier van communiceren. Electrabel zou te veel laten uitschijnen dat het nog altijd een geÔntegreerd bedrijf is (dus inclusief netbeheerder) en zou hiermee een groter vertrouwen van de klant trachten te winnen, door te laten verstaan dat de anderen niet over de kracht van een netwerk beschikken. Alhoewel haar organisatiestructuur uit oogpunt van onafhankelijkheid wel juridisch correct zou zijn, zou in de ogen van Luminus juist haar handelen niet in overeenstemming zijn met de eerlijke handelspraktijken.

Het is blijkbaar niet plezierig om dominante marktspeler te zijn, maar volgens velen wel efficiŽnt en lonend.

Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er nochtans drie nieuwe vergunningen uitgereikt om op de Vlaamse elektriciteitsmarkt te mogen leveren, met name aan de B.V. Essent Energiy Trading uit Nederland, de B.V. REMU Levering uit Nederland en de N.V. E.ON Belgium, dochter van het Duitse E.ON A.G. E.ON zou volgens sommige persverslagen worden vertegenwoordigd door het Belgische Energo van Ludo Candries (ex. RWE-Plus Belgium). Energo zou evenwel zelf nog geen vergunning hebben, maar vermeldt alvast op haar website dat zij toch elektriciteit en gas levert aan Belgische klanten. Essent van haar kant zou ook worden vertegenwoordigd door haar 100 % dochter, de N.V. WattPlus, die reeds eerder een vergunning had gekregen.

Deze laatste kondigde recent aan dat zij van plan is om Vlaanderen met groene stroom te overspoelen tegen een prijs die niet hoger ligt dan deze van "grijze" stroom, maar dat zij hiervoor nog wel wacht op de zegen van de VREG. De benaming 'groene stroom' is immers gereglementeerd. WattPlus zou haar stroom onder andere verkopen via telefoon-, telecom- en elektronicawinkels. De winkel-verkooppunten die zij op haar website vermeldt maken hiervan echter geen melding.

Er begint zich dus stilaan maar zeker toch een bonte mengeling te vormen van leveranciers op onze nog prille, maar niet zo grote vrije markt.

Een ander hieraan tegengesteld, maar logisch nieuwtje, is dat de vergunning van SourcePower.net werd ingetrokken.

In onze nieuwsbrief van 17 september meldden wij ook dat het binnenkort mogelijk zou zijn om vergelijkende aanbiedingen te krijgen van de leveranciers die met stroomtarieven.be een overeenkomst zouden sluiten en waarbij u volledig anoniem een prijsaanvraag zou kunnen indienen op basis van een vereenvoudigd afnameprofiel. Er blijkt op dit ogenblik evenwel geen enkele leverancier echt geÔnteresseerd te zijn om zo'n avontuur aan te gaan.

Van afnameprofiel gesproken : de VREG heeft afnameprofielen vastgesteld voor enerzijds eindafnemers van meer dan 56 kVA die niet over een uitlezing van het kwartiervermogen beschikt, en anderzijds voor residentiŽle eindafnemers. Deze afnameprofielen zijn van uitzonderlijk belang voor het welslagen van liberalisering. Zij laten namelijk toe, zonder gedetailleerde meteropname toch te kunnen switchen van leverancier. Elke partij verklaart zich akkoord dat het verbruik van een bepaalde typeklant, kwartier per kwartier verloopt, heeft verlopen of zal verlopen volgens een bepaalde curve. Deze curve is niet het werkelijke verloop, maar een theoretisch verloop waarop kan worden gefactureerd. Uitgaande van twee gekende meterstanden kan dan voor elke tussenliggende periode het theoretische verbruik worden vastgelegd.

In onze nieuwsbrief van 29 juli kondigden wij aan dat de nettarieven weldra bekend zouden zijn. Geen nieuws is goed nieuws en dus is er geen nieuws. Tenzij dit : blijkbaar loopt toch niet alles zoals gehoopt. Distributienetbeheerders hebben hun voorstellen ingediend, maar de CREG wenst meer informatie. Ondertussen publiceren de netbeheerders zeer eenvoudige formules op hun websites, die zeker niet voldoen en waardoor er geen rechtszekerheid is.

Andere opmerkelijke nieuwsfeiten zijn de principiŽle beslissing van de federale overheid om netbeheerder Elia verantwoordelijk te stellen voor de elektriciteitsleveringen aan de gerechtigden van een sociaal elektriciteitstarief, een Kyoto-fonds te spijzen door een heffing op de door Elia getransporteerde energie en dezelfde Elia te belasten met het gedeeltelijk vergoeden van de gemeenten voor de gederfde winsten. De Vlaamse regering van haar kant stelde aan het Vlaamse parlement voor om de financiŽle weerslag voor het niet volledig respecteren van de groenestroom-certificaatverplichting te milderen door het quotacijfer te herzien, zonder evenwel het boetebedrag per ontbrekend certificaat te wijzigen, zodat de waarde van de certificaten behouden blijft.

Wat dit laatste betreft, tenslotte nog dit : vandaag, woensdag 6 november, gaf het Controlecomitť de elektriciteitssector de aanbeveling om niet langer extra steun te verlenen voor de teruglevering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, maar deze te vervangen door de aankoop van groenestroomcertificaten bij de producenten van groene stroom, tegen de prijs van 2,5 of 5 eurocent per certificaat, naargelang het geval. Ter herinnering de marktprijs van dergelijk certificaat loopt vandaag tegen de 7,5 eurocent aan en zal vanaf 2004 zo'n 10 tot 12 eurocent waard zijn. De jacht op certificaten door andere leveranciers dan de klassieke elektriciteitssector kan dus worden geopend.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |