Er beweegt wat aan de stroom


 

Gratis in de stroom

 

Volksvertegenwoordiger Hans Bonte interpelleerde op 25 maart 2004 minister Fientje Moerman over een mogelijk regelmatig 'vergeten' aftrekken van de gratis kilowatturen op de gezinsfacturen van Electrabel. Diverse kranten gingen in op zijn conclusies en op deze van de geviseerde leverancier. De reactie van Electrabel op Bonte's tussenkomst wordt in de betrokken kranten als "ontstemd" tot "woedend" omschreven. Electrabel zegt dat Bonte een "opgeklopt en totaal verkeerd beeld geeft van de realiteit".

"Wij volgen de bepalingen correct op", zegde de woordvoerder van Electrabel, "Het getuigt alvast van kwade wil om ons ervan te beschuldigen dat we dat niet zouden doen". Volgens de woordvoerder gaat het immers om enkele individuele fouten, waar Electrabel zelf geen schuld aan heeft.

Zonder in te gaan op de problematiek of inderdaad met een correcte gezinssamenstelling werd rekening gehouden bij de berekening van de factuur (want daar gaat het conflict om), willen wij toch ook nog even ons opiniestukje "Elektriciteit stroomt vanaf vandaag meer dan gratis" van 14 november 2003 in herinnering brengen (zie archief). Daarin hebben wij haarfijn uiteengezet hoe de gratis kWh moeten worden berekend en welke eigenaardige effecten dit soms kan hebben.

Maar leest u vooral ook even het toemaatje in onze nieuwsbrief "Vrolijke tarieven en een stromend nieuwjaar" van 30 december 2003 (zie archief). Daarin wordt duidelijk gesteld dat u bij de standaardleveranciers voor de tweede helft van 2003 reeds uw eigen gratis elektriciteit heeft betaald (via het hoge vastrecht), als compensatie voor deze verplichting, maar dat door het Besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 deze leveranciers in 2004 nogmaals zullen worden vergoed door de netbeheerder. Deze netbeheerder rekent dat nu immers door in zijn tarieven voor 2004, zodat u hiervoor nogmaals betaalt.

Deze problematiek werd door Hans Bonte en de kranten evenwel niet aangehaald. De problematiek is ook niet eenvoudig, want in principe hebben alleen de "overstappers" hier last vast, tenminste voor zover de standaardleveranciers in hun tarieven de verhoogde nettarieven van 2004 niet doorrekenen. Het is iets te ingewikkeld om het volledig uit de doeken te doen, maar deze houding is alvast een mooie "straf" vanwege de standaardleveranciers, die naast de supplementaire winst voor de tweede helft van 2003, ook nog eens kunnen uitpakken met een "Zie je wel dat je best niet was overgestapt."

De verkondiging dat Electrabel bij de liberalisering "als enige leverancier" de gratis kWh-regeling is blijven toepassen, is dus op zijn minst dubieus. Eerlijker zou zijn te zeggen dat Electrabel "de verhoogde kost van deze kWh is blijven doorrekenen aan de klant", ook al zou de maatschappij hiervoor in 2004 compensatie krijgen vanwege de netbeheerder.

Overigens is het ons niet bekend in hoeverre Luminus (als standaardleverancier) - die eveneens de verhoogde kost in 2003 doorrekende - op de facturen van 2003 de gratis kWh heeft in rekening gebracht. Want ook Luminus zal volgens het besluit van de Vlaamse regering in 2004 door de netbeheerder worden gecompenseerd.

Mischien toch best de raad van Bonte opvolgen en niet alleen voor Electrabel, maar voor elke leverancier nauwgezet je factuur controleren.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |