Er beweegt wat aan de stroom


 

Elektriciteit stroomt vanaf vandaag meer dan gratis !

 

Op een stroom kan je je laten drijven, volledig gratis. Een stroom stroomt inderdaad gratis. En als je het goed aanpakt, kan je met die gratis stroom nog wat verdienen ook : je neemt passagiers mee of je plaatst er een watermolen op. Maar wist je dat je ook aan de gratis stroom van de Vlaamse regering wat kan verdienen?

De zaak zit zo : op 14 november 2003 besliste de Vlaamse regering definitief hoe de gratis stroom waarop elk gezin recht heeft moet worden verrekend. En dat blijkt zowel interessant voor de consument als voor de leverancier. De gratis stroom wordt je namelijk niet aangeboden door uw elektriciteitsleverancier, maar door uw netbeheerder. En die netbeheerder, wat doet die? Wel, die koopt zijn elektriciteit bij ... je eigenste leverancier! Voor deze elektriciteit betaalt hij de officiŽle prijs, zoals destijds aanbevolen door het Controlecomitť. En zoals je weet is de officiŽle prijs altijd wel wat hoger dan wat je normaal in de vrije markt betaalt, tenminste voor zover al van leverancier bent veranderd. Als je nog niet bent veranderd, betaal je als zogenaamde standaardklant ook het officiŽle tarief.

Voor de tweede helft van het jaar 2003 zal de netbeheerder de voor u bestemde gratis elektriciteit aankopen bij de leverancier die u op 1 december 2003 normaal van elektriciteit voorziet. Voor het jaar 2004 zal hij die aankopen bij de leverancier die u op 1 april 2004 zal hebben. Telkens zal voor een volledige periode worden afgerekend, dus 6 maanden voor 2003 en 12 maanden voor 2004, ongeacht het aantal maanden dat u bij de betreffende leverancier klant bent. De afrekening gebeurt ten laatste op het ogenblik dat u in 2004 van uw leverancier uw eerste afrekeningsfactuur krijgt.

De leverancier moet u bij deze afrekeningsfactuur 100 kWh aftrekken voor uw gezin en nogmaals 100 kWh voor elk van uw gezinsleden, en dit tegen de prijs per kWh die hij daarrvoor zelf van uw netbeheerder krijgt. Hij mag dus geen winsten maken op de voor u doorgerekende gratis elektriciteit. Maar uiteraard maakt hij wel winst op diezelfde elektriciteit die hij voor u aan uw netbeheerder verkoopt. Als u niet meer bij de standaardleverancier bent, is die winst meestal zelfs iets hoger dan de winst die hij krijgt van de elektriciteit die hij normaal aan u verkoopt.

Kan u nog volgen? Een voorbeeld zal dit verduidelijken. De prijs wordt vastgelegd op 1 januari 2004. Het ziet er naar uit dat deze ongeveer 15,51 cent zal bedragen (dagtarief, BTW inbegrepen, heffingen niet inbegrepen). Welnu, in de veronderstelling dat u bent aangesloten bij de intercommunale Iverlek (centraal Vlaanderen) is de huidige prijs exclusief heffingen bij Nuon Comfort: 15 cent of zelfs 14 cent naargelang uw verbruik, bij Nuon Flex: 15,33 cent, bij WattPlus: 14,99 cent, bij Citypower 35: 15,41 cent, bij Luminus Direct: 15,45 cent en bij Electrabel 35: 15,95 cent.

Voor de x maal 100 kWh waarop u recht heeft, wordt u dus in de meeste gevallen een bedrag afgetrokken dat hoger is dan x maal 100 maal de prijs die u er normaal had moeten voor betalen. U zal er niet rijk van worden, maar naargelang uw woonplaats is het toch aardig meegenomen. Voor een gezin van 4 personen zal bijvoorbeeld Nuon Flex u een bedrag in mindering brengen van 500 x 0,1551 euro= 77,55 euro, terwijl u bij diezelfde leverancier voor 500 kWh slechts 500 x 0,1533= 76,65 zou betalen. De 500 kWh zijn dus 90 eurocent gratisser dan gratis. Indien u Iveka als netbeheerder heeft, is dit al 6,30 euro en voor IVEG zelfs 7,35 !

Bij de standaardleveranciers betaalt u normalerwijze exact 15,51 cent, zodat u noch winst, noch verlies maakt op deze gratis kWh, al blijft zij natuurlijk gratis. Alhoewel : bestaat er zo iets als gratis?

Hier speelt ook een ander element : de standaardleveranciers en Nuon Comfort hebben in juli aangekondigd hun vast recht drastisch te zullen verlagen indien zijzelf niet zouden moeten instaan voor de gratis kWh (want de kost daarvoor is reeds in de gepubliceerde prijs inbegrepen, via een verhoging van het vast recht van minimum 50 euro). Benieuwd wat zij zullen doen. In 2003 hebben zij hiervoor inderdaad geen supplementaire kost, want alles wordt in 2004 verrekend.

Opgelet : de taksen en heffingen moet u altijd wel zelf betalen, want die worden geheven op de verbruikte kWh en tenslotte heeft u de gratis kWh ook verbruikt. Taksen en heffingen bedragen 0,36365 cent per kWh. Voor de BTW ligt dat anders, want die betaalt u op het factuurbedrag, zodat u zelf geen BTW hoeft te betalen op de gratis kWh.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |