Er beweegt wat aan de stroom


 

Stroomt ook jouw geld?

De VREG is tevreden

De VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) is midden 2010 nog eens naar de Vlaamse markt geweest om te zien wat er daar allemaal aan stroom te koop is. En de VREG is tevreden. Ze heeft vastgesteld dat ook 86% van de gezinnen tevreden is over de facturen van hun energieleverancier. Iets minder, maar toch ook niet mis, staan de gezinnen voor 55% positief tegenover de vrijmaking van de energiemarkt, waar dat vorig jaar nog maar de helft was. Bedrijven vinden zelfs voor 65% dat de vrijmaking een goede zaak is voor hun bedrijf. 84% van de bedrijven is dan ook tevreden tot uiterst tevreden over hun factuur.

Voor drie kwart van de gezinnen is hun huidige leverancier ook nog altijd de eerste stroomleverancier.

Maar ook langs de andere kant is de VREG tevreden: in 2010 was er weer een actievere markt met meer bewuste leverancierswissels dan in 2009. In de eerste zeven maanden van 2010 zouden zo'n 200.000 gezinnen van leverancier zijn gewisseld.

De VREG is ook tevreden dat 50% van de gezinnen die nu nog geen groene stroom hebben, overweegt om in de toekomst toch voor groen te kiezen. Ook heeft bijna een kwart van de bedrijven nu al een contract voor groene stroom.

 

De VREG is ontevreden

De VREG vindt dat de mensen toch nog te veel geld laten liggen. Minder dan de helft van de gezinnen kan antwoorden op de vraag hoeveel elektriciteit en aardgas ze per jaar verbruiken. Overigens kijkt ook maar ongeveer 40% van de gezinnen hun factuur grondig na. Nochtans vinden bijna 2 op 3 gezinnen de factuur wel duidelijk. Er is dus blijkbaar weinig interesse om even te bekijken of het niet goedkoper kan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet minder dan 45% van de gezinnen het pas de moeite vindt om van leverancier te veranderen als er daardoor jaarlijks minstens 200 euro zou worden bespaard.

Dat is toch echt wel de lat hoog leggen als je bedenkt dat je met een doorsnee verbruik slechts gemiddeld 69,21 euro kan besparen door een contract te sluiten met de goedkoopste elektriciteitsleverancier en gemiddeld 168,88 euro door een contract te sluiten met de goedkoopste aardgasleverancier (verschil gemiddeld contract versus laagste contract).

Het verschil is wel veel groter als je niet vergelijkt met de gemiddelde markt, maar met de situatie waarin je nog altijd geen enkele stap hebt gezet naar de vrije markt. In dat geval werd je in 2003 eenvoudigweg toegewezen aan de zogenaamde standaardleveranciers. Het zijn dus Electrabel en ook Luminus die daar ondertusen al die jaren de grootste vruchten van plukken en je geld naar hun laten wegstromen, terwijl Nuon en Essent destijds de eerste en nu nog grootste uitdagers zijn om dat te beletten. Maar er zijn ondertussen ook al vele andere die dit voorbeeld volgen.

Wil je enkele daarvan vergelijken en ook vernemen wat de onderlinge verschillen in prijszetting zijn, kan je daarvoor nog altijd onze berekeningsmodule raadplegen.

 Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |