Er beweegt wat aan de stroom


 

Hoger of lager in de stroom?

 

Naar jaarlijkse gewoonte presenteerde de CREG die toeziet op de nettarieven - dat zijn de tarieven om de elektriciteit die u bij uw leverancier heeft gekocht tot bij uw deur te brengen - half januari 2007 haar cadeautjes voor het nieuwe jaar. In 2007 op het eerste gezicht echter geen cadeautjes meer. Na telkenjare verlaagde tarieven, stijgen de distributienettarieven voor Vlaanderen gemiddeld met ongeveer 15 % tegenover 2006.

Wij weten natuurlijk al lang dat niet iedereen dezelfde tarieven betaalt. Het hangt er zo een beetje van af waar je woont. Zo ook wat betreft de tendens voor hogere of lagere tarieven in 2007. Het gemiddelde van 15 % verbergt de 22,19 % hogere tarieven bij netbeheerder Intergem en niet minder dan 82,21 % (nee geen fout ! ) lagere tarieven bij netbeheerder Sibelgas (Noord). Nu is dat laatste wel vooral het gevolg van een eenmalige meevaller in 2006, waardoor de winsten van 2006 in 2007 worden doorgegeven aan de klanten. Voor 2008 zullen bij Sibelgas dus opnieuw stijgingen worden genoteerd van ettelijke honderden procenten. Dat is nu eenmaal het gevolg van wiskunde, maar het komt de continu´teit en geloofwaardigheid van het systeem zeker niet ten goede.

De stijging is volgens de CREG vooral toe te schrijven aan de gestegen openbaredienstverplichtingen die door de overheid worden opgelegd. Zonder deze openbaredienstverplichtingen zouden de tarieven 15 % lager liggen.

Ook de uitbreiding van het nachttarief tot het weekend heeft zoals reeds meerdere malen door stroomtarieven.be voorspeld, zijn weerslag gekregen. De CREG gaat ervan uit dat een zogenaamde typeklant type Dc, met voorheen een jaarlijks verbruik van 2200 kWh tijdens de dag en 1300 kWh tijdens de nacht, nu tijdens de weekdagen nog slechts 1500 kWh zal verbruiken en tijdens de daluren (nacht en weekend) 2000 kWh. Voor het eerst zal een gemiddelde verbruiker dus meer, en zelfs aanzienlijk meer verbruiken tijdens de zogenaamde "stille uren" of daluren dan tijdens de "normale" uren. Dit leidt natuurlijk tot inkomensverlies voor de netbeheerders, die dit compenseren door verhoogde tarieven.

Aangezien de klanten die geen dubbeltariefmeter hebben hierdoor wettelijk niet mogen worden benadeeld, worden deze verliezen door de Vlaamse netbeheerders volledig gecompenseerd op het nachttarief. Voor Sibelga (Brusselse netbeheerder), komt dit neer op een verhoging van de vroegere 1,70 eurocent/kWh naar 2,55 eurocent/kWh, met andere woorden een verhoging van 50 % op het nachtelijk nettarief. Voor de fameuze typeklant Dc, maakt dit echter geen verschil in zijn totale kostprijs, want zoals gezegd worden het aantal uren waarop hij aan daltarief kan verbruiken uitgebreid tot het weekend. Voor andere klanten, die niet dit "typeverbruik" hebben, kan dat wel wat uitmaken. Alles hangt af van de verhouding van je verbruik tijdens de daluren ten opzichte van de normale weekdaguren.

Ondanks al deze stijgende lasten, zouden de tariefbeslissingen van de CREG toch duidelijke voordelen bieden voor de consumenten. Sinds 2003 heeft de CREG telkens belangrijke bedragen aan kosten verworpen, waardoor de distributietarieven in het verleden jaar na jaar daalden en ze ook nu nog beduidend lager liggen dan in 2003.

Indien de CEG in de loop der jaren de tariefvoorstellen van de netbeheerders zonder meer hadden aanvaard, dan zouden de distributietarieven vandaag bijna een derde hoger liggen. De CREG verwerpt naar eigen zeggen systematisch onredelijke kosten die door de netbeheerders worden aangevraagd. Opmerkelijk voorbeeld voor 2007 is hier de Vlaamse gemengde distributiesector - dat zijn de netbeheerders die ook nog altijd Electrabel als aandeelhouder hebben - die een prijsverhoging vroegen van 45 %, maar die door de CREG zoals hoger gezegd werd beperkt tot "slechts" 15 %.

De prijsverhoging van de nettarieven ten gevolge van de openbaredienstverplichtingen werd de laatste weken al bekritiseerd in de pers. Eandis van zijn kant liet weten dat zij de verhoogde kosten van de openbaredienstverplichtingen van de CREG niet mogen doorrekenen. Dit zou de uitvoering van deze verplichtingen in het gedrang brengen en ook gevolgen kunnen hebben voor hun investeringen, het behoud van het personeel en de dividenden van de gemeenten. De gemeenten zijn immers aandeelhouders van de distributienetbeheerders.

De CREG deed vandaag haar uiterste best om dat te ontkennen en beweert dat de gebudgetteerde kosten van Eandis onredelijk waren in verhouding tot de, inderdaad, verhoogde verplichtingen van openbare dienst. Zoals andere jaren zal dit spelletje hoger lager nog juridisch worden aangevochten. Ook in het Vlaamse Parlement werden hierover kritische vragen gesteld.

Merken we tenslotte nog op dat de meeste leveranciers op hun website voor hun tarieven van janauri 2007 nog geen rekening houden met deze nieuwe nettarieven. Zij zullen deze verhoging uiteraard wel factureren, behalve indien zij het engagement hebben aangegaan om gewijzigde nettarieven voor hun eigen rekening te nemen. Ondertussen kunnen zij uitpakken met wat geflatteerde cijfers ten opzichte van de collega's die wel degelijk correcte informatie geven. Door de melding "detail" aan te klikken op onze vergelijkende berekeningsmodule kan u hierover meer te weten komen.Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |