Er beweegt wat aan de stroom


 

Verhoging kosten uitbreiding nachttarief naar weekendtarief bekend

 

Stoomtarieven.be heeft steeds gewaarschuwd voor een verhoging van de elektriciteitstarieven wanneer de leveranciers worden verplicht om het nachttarief uit te breiden naar het weekend. Door het weekendtarief gelijk te stellen aan het nachttarief was het onder andere de bedoeling van de overheid om de elektriciteitskosten van de gezinnen te verlagen. In vele gevallen niet dus.

Alvast voor de klanten van twee leveranciers is nu bekend wat dit aan tariefverhoging zal kosten. Citypower en Luminus, allebei van "SPE-huize", zijn namelijk de eersten om hier in hun kaarten te laten kijken. Citypower is vanaf deze maand ook overgestapt van een vast tarief voor de duur van één jaar (althans voor het energiegedeelte) naar een geïndexeerd tarief en dit op basis van de nog bestaande Nc en Ne indexen. De dagen van deze laatste zijn nochtans geteld. Na de volledige vrijmaking van de Waalse en Brusselse energiemarkten op 1 jauari 2007 zal er voor de overheid niet echt een reden meer zijn om deze indexen nog langer te publiceren.

Op basis van de huidige maandindexen zal de prijsverhoging van het elektriciteitsgedeelte, na de uitbreiding van het nachttarief tot het weekend, bij Citypower zo'n 12 % bedragen, en dit zowel voor de dagstroom als voor de nacht/weekendstroom (of exact 0,84 cent per kWh tijdens de dag en 0,5 cent voor een kWh tijdens de nacht en het weekend).

Voor het product Luminus-Direct, een zogenaamd "vast" tarief, bedraagt de verhoging zowel voor dag als nacht zo'n 11,5 %, maar dit betekent dan wel respectievelijk 1,02 en 0,63 cent per kWh, gevoelig meer dus dan Citypower. Laten we echter niet vergeten dat Citypower in het verleden al een onderscheid maakte tussen klanten met een enkelvoudige meter en klanten met een dubbeltariefmeter. Deze laatsten betaalden vroeger al meer voor hun dagverbruik dan de klanten die een enkelvoudige meter hebben. (Voor de redenen hiervoor zie onze nieuwsbrieven van 28 mei 2004, 29 april 2005, 9 augustus 2005, 18 november 2005 en 21 maart 2006).

Overigens verhoogt Citypower vanaf deze maand ook zijn vastrecht van 50 naar 88 euro (een verhoging met meer dan 75%) en wordt dit vastrecht voortaan ook geïndexeerd.

Voor Luminus-standaard, met andere woorden voor diegenen die niet zelf een contract met Luminus hebben aangegaan, maar aan Luminus werden toegewezen omdat zij nog geen keuze van nieuwe leverancier hebben gedaan, bedraagt de verhoging telkens zo'n 11 %, of respectievelijk 0,99 en 0,59 cent per kWh.

Uiteraard betekent dit alles niet dat u 11 of 12 % meer zal betalen. Tenslotte zal uw weekendverbruik vanaf de invoegetreding van deze overheidsmaatregel (op 1 januari 2007 dus), toch nog een derde goedkoper (33%) worden. Om de balans te maken hangt het er dus volledig vanaf hoeveel je nu en in de toekomst tijdens de weekenddagen aan elektriciteit verbruikt en wat in kilowattuur uitgedrukt uw normale dagverbruik is en zal zijn.

Bij dit alles zijn de nettarieven nog niet eens in rekening gebracht. Naar analogie met bovenstaande berekeningen mogen we verwachten dat ook de nettarieven zowel tijdens de dag als tijdens de nacht met zo'n 11 à 12 % zullen verhogen.

Voor gezinnen met een eenvoudige meter, waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen dag- en nachttarief, verandert er normaal gezien niets.

Overigens heeft het bedrijf SPE-Luminus-Citypower deze week al aangekondigd dat haar elektriciteitsprijzen vanaf september met zo'n 7 % zullen stijgen als gevolg van de gestegen gasprijzen op de internationale markt. Bovenstaande prijsverhoging tengevolge van de verschuiving van het nachttarief naar het weekend komt daar dus nog bovenop.

Hoewel de andere leveranciers, behoudens Nuon die daarover de eerste was (zie onze nieuwsbrief van 21 maart 2006 - zie archief), nog geen informatie verschaffen, mag men ook bij hen gelijkaardige tariefverhogingen verwachten op het ogenblik van de inwerkingtreding van het weekendtarief.

De verhoogde gasprijzen op de internationale markt zullen ook de andere leveranciers tot prijsverhogingen dwingen. Deze laatste verhogingen zullen wellicht meer verschillen van leverancier tot leverancier, aangezien niet iedereen in dezelfde verhouding gas gebruikt voor de aanmaak van zijn elektriciteit en de langetermijngascontracten van de verschillende leveranciers mogelijk ook verschillend zijn.

In navolging van het Vlaamse Gewest heeft het Waalse Gewest eveneens besloten om een weekend-tarief in te voeren. Het is niet geheel zeker dat dit ook vanaf 1 januari 2007 zal kunnen ingaan. Het Brusselse Gewest van haar kant heeft deze week beslist om hier zeker nog mee te wachten. Zij wil eerst zien wat de voor- en nadelen zijn die men in het Vlaamse Gewest zal ondervinden.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |