Er beweegt wat aan de stroom


 

Weekendextensie van nachttarief overschrijdt de grenzen

 

"La Flandre étend la tarification ... " schreef de krant Le Soir op 20 april 2006. "Bruxelles et la Wallonie entendent l'imiter" vulde ze verder aan.

Zoals bekend wordt vanaf 1 januri 2007 in Vlaanderen een weekendtarief ingevoerd dat gelijk zal zijn aan het nachttarief. Volgens Le Soir zou het technische signaal dat in Vlaanderen nodig is om de zogenaamde dubbeltariefmeters aan te sturen niet kunnen stoppen aan de taalgrens. Daarom zouden de Waalse en Brusselse bevoegde ministers Antoine en Huytebroeck aan hun energieregulatoren gevraagd hebben deze kwestie te bestuderen. Alvast de Waalse CWaPE zou positief gereageerd hebben. Het Brusselse BIM zou iets minder enthousiast zijn, maar niet echt tegen zijn.

Toch twijfelen de Waalse en Brusselse ministers nog. "Wij moeten eerst zien dat de leveranciers hun kosten niet verhalen op de andere klanten" zegt een woordvoerder.

Dat de kosten wel degelijk zullen worden verhaald, werd op deze website al meermaals aangetoond. Alleen zal dat misschien inderdaad niet op de andere klanten worden verhaald, maar in ieder geval toch wel op dezelfde klanten. Wat voor financieel nut heeft de herverdeling tussen weekend-dag en nacht dan nog? Maar ook de netbeheerders zullen hun tarieven aanpassen. En hier is het al wat moeilijker om dit alleen voor de dubbeltariefklanten te doen, tenminste indien men blijft opteren voor een dagtarief dat zowel voor dagklanten als voor dubbeltariefklanten gelijk zou zijn. De nettarieven zijn al ingewikkeld genoeg. Nog meer diversifiëren zal de transparantie zeker niet ten goede komen. De 'andere klanten sparen' kan alleen door het nachttarief gevoelig op te trekken.

Zoals geweten hanteren diverse leveranciers nu al dagtariefverschillen naargelang de klant een dubbeltariefmeter heeft of niet. Op deze wijze houden zij er rekening mee dat een zogenaamde dagklant ook 's nachts (en in het weekend) elektriciteit verbruikt die minder duur is dan tijdens de dag. Voor dubbeltariefklanten is dat niet het geval: hun dagteller noteert tijdens de weekdagen alleen de dure dagverbruiken, maar tijdens het weekend ook de goedkopere weekendverbruiken. Als deze dagteller vanaf 1 januri 2007 nog uitsluitend de dure dagverbruiken zal registreren, zal minstens dat dagtarief verder de hoogte in gaan. Gecombineerd met de hogere nacht-nettarieven, is er dus zowel voor dag als voor nacht een verhoging te verwachten.

Ondertussen slapen de meeste van onze Vlaamse leveranciers. Zij liggen er niet wakker van dat zij hun klanten in vele gevallen ook "vaste tarieven" voor een heel jaar hebben beloofd. En een jaar vanaf nu overschrijdt uiteraard de datum van 1 januari 2007. Wedden dat zij hun belofte niet zullen kunnen houden, of de overheid om uitstel zullen vragen, zogezegd omdat zij niet klaar zijn, meer dan één jaar na de beslissing van de Vlaamse Regering?

Alleen Nuon blijkt de wolken te hebben zien hangen. Op haar tariefkaart die geldig is vanaf deze maand vermeldt zij: "Nuon kan, zonder dat de klant de levering van elektriciteit door Nuon vervroegd kan laten beëindigen, ... de elektriciteitsnettarieven wijzigen naar aanleiding van de invoering van het Weekendtarief en dit zowel op 1 jauari 2007 als op de datum van inwerkingtreding van deze maatregel"

Merk op dat Nuon het alleen heeft over de nettarieven en niet over haar eigen (energie)tarieven. In principe blijft zij zich engageren om haar eigen energietarieven niet te wijzigen, ondanks de verminderde inkomsten tijdens het weekend. Aangezien deze mededeling pas vanaf april werd gedaan, zouden contracten die voor deze datum ingingen of werden verlengd, ook geen wijzigingen ondergaan. Eigenlijk is deze mededeling wel een beetje verwarrrend: ze heeft betrekking op het tarief "Comfort", waar geen nettarieven worden vermeld.

Benieuwd hoe andere leveranciers in de volgende maanden hun communicatie zullen voeren, dan wel zullen blijven doen alsof hun neus bloedt. Deze zaak kan verder worden opgevolgd in de opmerkingen op onze berekeningsmodule.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |