Er beweegt wat aan de stroom


 

Aprilvissen in de stroom

 

Je houdt het niet voor mogelijk en je zou denken dat het een aprilvis is : de federale bijdrage VERMINDERT zowaar vanaf 1 april 2005.

De vermindering is weliswaar miniem (0,00843 cent per kWh), wat voor een gemiddeld gezin minder dan een euro per jaar betekent, maar toch, alle visjes helpen. Een en ander is het gevolg van de teveel ge´nde bedragen in 2004.

Anderzijds is nu ook het bedrag bekend dat zal moeten worden opgehoest voor de zogenaamde Elia-heffing. Ter herinnering : dit is de heffing waar er zolang heibel over is geweest, maar die er uiteindelijk toch is gekomen om de gemeenten - gedeeltelijk - te compenseren voor de gederfde winsten als gevolg van de liberalisering. In principe gedraagt deze 0,491 cent per kWh, maar aangezien deze met terugwerkende kracht moet worden betaald tot 1 mei 2004, zal ze vanaf nu tot eind 2005 uiteindelijk toch minstens 0,74 cent per kWh bedragen (en zelfs tot 0,89 ct/kWh in bepaalde gevallen). Terugrekenen voor het verbruik van 2004 bleek veel te ingewikkeld, o.a. als gevolg van verhuizingen, overstappen naar andere leveranciers en zelfs faillissementen van ondernemingen. Het was bijgevolg eenvoudiger om een verhoogde bijdrage te innen op het toekomstige verbruik.

Vanaf 1 april zal onze berekeningsmodule (bereken.php) met de gewijzigde situatie rekening houden voor wat betreft de vermindering van de federale bijdrage. De Elia-heffing van 0,491 ct/kWh werd op onze website reeds eerder in rekening gebracht. De verhoging van de Elia-heffing zullen wij voorlopig niet in de berekening opnemen, omdat zij in principe geen betrekking heeft op het toekomstige jaarlijkse verbruik, maar op het verleden, ook al zal u dat op uw toekomstige facturen met betrekking tot de verbruiken tussen 1 april 2005 en 31 december 2005 wel merken.

De weerslag van deze (tijdelijke) verhoging in 2005 is nochtans ook niet miniem : minstens 0,249 ct/kWh, excl BTW (0,30129 ct/kWh incl. BTW) of zo'n 8 euro bijkomend (voor de maanden april tot december van dit jaar), berekend aan het verbruik van een gemiddeld gezin.

Maar goed, eigenlijk had je die 8 euro vorig jaar al moeten betalen (en zelfs 20,8 euro op jaarbasis, of 13,86 euro tussen 1 mei en 31 december 2004, zodat je nog van geluk mag spreken dat de zaak werd uitgesteld). Alle vergelijkingen en uitspraken over de gedaalde energieprijzen in 2004 en begin 2005, ook vanwege de overheid, waren bijgevolg te optimistisch.

Het guitige aprilvisje dat voor deze week vrijdag wordt aangekondigd blijkt dus eerder een boze snoek te zijn.

Ter herinnering : voor de luttele som van 0,5 euro kan je op onze website de details verkrijgen van een berekening en kan je dus nagaan of de leveranciers alles correct in rekening brengen.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |