Er beweegt wat aan de stroom


 

Stroomverschuivingen in prijzenland

 

Er vallen bij het begin van dit jaar heel wat verschuivingen in de stroomtarieven te noteren. Pas vandaag, 11 januari, werden de meeste tarieven voor 2005 gepubliceerd.

Normaal zou je verwachten dat voor het begin van een nieuw kalenderjaar deze al half december bekend zouden zijn. Alleen Nuon publiceerde tijdig de nieuwe bedragen.

Luminus wist vorige week al nieuwe prijzen te presenteren, maar vergat voor haar product Actief (en Standaard, maar dat is niet ter zake) de prijzen te vermelden voor haar klanten uit het gemengde distributiegebied. Bovendien werden voor haar product Direct de prijzen voor het gemengde distributiegebied te hoog ingeschat. Vandaag werd dat verbeterd.

De meeste leveranciers rekenen hogere groenestroomkosten en vragen nu ook WKK-kosten. CityPower echter niet. De prijzen van CityPower blijven bovendien ongewijzigd en zonder indexatie, met uitsluiting van de distributienettarieven, die (in de regel en zelfs gevoelig) dalen.

De daling van de distributienettarieven komen ook bij de andere leveranciers tot uiting, maar alhoewel de nettarieven in principe voor iedere leverancier gelijk zijn, geven de leveranciers toch telkens andere cijfers op. Het wordt de hoogste tijd dat de netbeheerders zelf (of bij ontstentenis de CREG), op een eenvoudige wijze de nettarieven publiceren die van toepassing zijn voor de huishoudelijke consument. Als de leveranciers zelf er al niet aan uit kunnen, hoe kan je dan van de consument verwachten dat hij weet of hij correct wordt gefactureerd?

De meeste elektriciteitsprijzen kennen dus een gevoelige daling, al worden er toch ook enkele prijsstijgingen genoteerd, afhankelijk van de netbeheerder en soms alleen tijdens de dag of tijdens de nacht.

EBEM en Ecopower wijzigen hun prijzen niet. EBEM gebruikt gewoon hetzelfde versienummer van haar tariefkaart die geldig was tot 31 oktober 2004, maar plaatst daar nu de datum 31 januari 2005 op. De heffingen en bijdragen, die in principe voor iedereen gelijk zijn, worden door EBEM in haar publicatie te laag ingeschat. Vraag is wat later op de factuur zal komen.

Dezelfde vraag kan men zich stellen bij Ecopower. Ecopower blijft zich engageren om tot 1 maart 2005 een eenvoudig en vast tarief te behouden, met alles, ook taksen, volledig inbegrepen, ondanks de afschaffing van de gratis distributie van groene stroom en de invoering van de heffing voor de compensatie van de verliezen van de gemeenten.

Behoudens Luminus spreekt trouwens niemand van deze laatste heffing, die nochtans hoger is dan alle andere samen. Onze vergelijkende berekeningsmodule houdt vanaf vandaag WEL rekening met deze zogenaamde Elia-taks en dit voor ALLE leveranciers. Op deze wijze is dan ook een goede vergelijking mogelijk met WalloniŽ, waar de markt nog niet geliberaliseerd is.

Bovendien wordt ook al rekening gehouden met het nieuwe tarief waaraan de gratis kilowatturen moeten worden berekend. Geen enkele van de leveranciers doet dit correct. De gratis kWh moeten worden aangerekend aan de officiŽle dagprijs van de tarieven in de gebonden markt op 1 januari 2005. Heffingen en bijdragen op de gebruikte gratis kWh moeten echter wel door de consument worden betaald, zodat de uiteindelijke aftrek 16,9521 eurocent per 'gratis' kWh moet bedragen.

De enige elektriciteitsleverancier die tot en met vandaag 11 januari 2005 nog steeds geen nieuwe prijzen heeft bekendgemaakt, is 'marktleider' Electrabel. Van een marktleider zou je verwachten dat hij de eerste is om nieuwe prijzen te publiceren, tenzij op een bomeffect wordt gerekend. Want inderdaad, Electrabel heeft nog niet zo lang geleden aangekondigd dat zij in 2005 wel eens met prijzen op de markt zou kunnen komen "waarvan men versteld zal staan".


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |