Er beweegt wat aan de stroom


 

Met beide voeten in de stroom

 

De Vlaamse Regering besliste op 1 oktober 2004 onder druk van de Europese Commissie om vanaf 1 januari 2005 de gratis distributie van groene stroom af te schaffen. De Commissie neemt namelijk aanstoot aan het feit dat deze regeling beperkt is tot groene stroom die in Vlaanderen is geproduceerd, wat indruist tegen de concurrentieprincipes.

Reeds in september van vorige jaar had de Europese Commissie de Vlaamse Regering hiervoor in gebreke gesteld. In maart van dit jaar maande ze de Vlaamse Regering in een zogenaamde met redenen omkleed advies aan om binnen de twee maand orde op zaken te stellen, zoniet zou ze de procedure inleiden bij het Hof van Justitie om de Vlaamse overheid te laten veroordelen. Nog voor ze de Vlaamse Regering hiervan inlichtte, werd deze beslissing trouwens al gepubliceerd in de Belgische pers.

Toenmalig minister van Energie Gilbert Bossuyt besloot daarop om de gratis distributie van groene stroom af te schaffen, want een uitbreiding tot alle Europese groene stroom zag hij niet zitten. Deze beslissing leidde tot een storm van protest in de groene elektriciteitssector. Bossuyt probeerde dus nogmaals de Europese Commissie te overtuigen, zonder succes blijkbaar, want op een vergadering tussen de Vlaamse overheid en de Commissie begin deze maand bleek duidelijk dat de Commissie voet bij stuk wenste te houden en aandrong op spoed.

Twee dagen voor de hierboven vermelde beslissing werd in extremis nog een overlegvergadering georganiseerd tussen de Vlaamse overheid, de elektriciteitsleveranciers en de groene producenten om de te ondernemen strategie te bespreken. De meningen waren verdeeld, maar iedereen bleek ervan overtuigd dat het zo niet verder kon. Een waarnemer merkte ook op dat langs de zijde van de groene producenten nu heel anders werd gereageerd dan vroeger. Sommige argumenten van destijds werden volledig overboord gegooid.

De groenestroomsector is niet gelukkig, maar waren zij wel realistisch? Ongeveer de helft van de kostprijs gratis maken en door anderen laten betalen scheelt dus een slok op de borrel, zoals wij in onze nieuwsbrief van 26 februari vermeldden ("Stroomtarieven in vrije (water)val?"). "Dit is meteen ook de zwakke plek van de schakel", meldden wij toen. We vroegen ons ook af hoe lang het nog kon worden verantwoord dat leveranciers van groene stroom hun verkoopstrategie baseren op het voor hen gratis zijn van een belangrijke schakel uit het product.

Ongetwijfeld heeft de argumentatie van de Europese Commissie zwaarder gewogen dan deze van stroomtarieven.be, maar voor de nettarieven is dit een goede zaak. De netbeheerders moeten immers de kosten van het vervoer van groene stroom doorrekenen in de prijs van de andere stroom.

En ook voor de groenestoomsector is dit eigenlijk een goede zaak. Alle onzekerheid wordt nu weggenomen. De concurrentie kan nu spelen op gegronde argumenten en kostenbeperking en niet langer op basis van een speculatie over de graad van het risico dat de betreffende maatregel ooit toch eens zou worden teruggedraaid. Want dat er door de groene consument een hoge risicopremie werd betaald is zeker. De voordelen van de gratis distributie kwam grotendeels terecht bij de sector zelf. Want ook dat was een van de conclusies in de vergadering van die woensdag : de meesten waren het erover eens dat een overcompensatie voor de kosten van de groenestroomproductie was ontstaan.

Citypower slaagt er trouwens in om met haar groene stroom in WalloniŽ competitief te zijn tegenover de monopoliemarkt, zonder dat er daar gratis distributie van groene stroom bestaat. Naar verluidt zou nochtans de maatschappij die haar deze stroom levert, m.n. de SPE, bij de Vlaamse overheid blijven aandringen op compensaties voor de teruggedraaide maatregel in Vlaanderen.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |