Er beweegt wat aan de stroom


 

Groenestroomtarieven in vrije (water)val?

 

In onze nieuwsbrief van 17 februari ("Licht op groen voor groen?") voorspelden wij dat de groene stroom en de doorrekening van de kosten ervan een element van concurrentie zou worden. Een van onze vaststellingen was ook dat WattPlus, die vooral groene stroom uit Nederland importeert, zijn tarieven kan verlagen als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, maar dat de tarieven voor de groene stroom uit Vlaanderen juist verhogen.

WattPlus pakt nu inderdaad uit met de aankondiging van tarieven voor groene stroom die tot 20 % lager kunnen zijn dan conventionele stroom. Alle kranten van vandaag hebben daarover bericht. Zoals uiteengezet in onze vorige nieuwsbrief is dit het gevolg van het gratis zijn van de distributie, zeg maar het plaatselijke vervoer van deze stroom. Deze distributiekosten zijn zowat de helft van de normale kosten van elektriciteit. Dit gratis maken (en laten betalen door de overige gebruikers), scheelt dus een hele slok op de borrel.

Dit is meteen ook de zwakke plek van de schakel. WattPlus baseert zijn verkoopstrategie op het voor hen gratis zijn van een belangrijke schakel uit het product. Hoe lang kan dit worden verantwoord? De Vlaamse regering had haar eigen beslissing om de distributie van groene stroom gratis te maken, reeds beperkt tot groene stroom uit Vlaanderen. Volgens de Raad van State kan dat vanaf 12 januari 2004 niet meer, wegens discriminatie.

Maar wat is discriminatie? Het laten betalen van de vervoerskosten door anderen? Slechts evenveel moeten betalen voor het vervoer van stroom uit Nederland als voor stroom van naast de deur, ondanks het verschil in afstand? De Raad van State heeft nog geen uitspraak ten gronde gedaan. Zij heeft alleen de beperking op het gratis zijn geschorst, om WattPlus geen verder nadeel te bezorgen.

Een goede lezing van het arrest van de Raad van State leert dat deze niet zozeer een probleem ziet in de discriminatie ten opzichte van het buitenland, maar dat er andere redenen zijn.

We wachten dus af hoe de Vlaamse regering zal reageren en zullen u zeker informeren.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |