Er beweegt wat aan de stroom


 

Stroomtarievenlandschap gewijzigd.

 

Uitgerekend één jaar na de volledige vrijmaking van de elektriciteitsmarkt verandert het landschap van de stroomtarieven. Electrabel had al aangekondigd dat zij haar tarieven voor standaardklanten op 1 juli 2004 zou wijzigen en meer in overeenstemming zou brengen met de eigen praktijk voor haar contract-klanten en de praktijk van de andere leveranciers. Op die manier zou er geen onderscheid meer zijn tussen standaard-klanten en contract-klanten en zou een vergelijking met andere leveranciers gemakkelijker worden. Bovendien zou hiermee aan 80 % van haar klanten een lager tarief worden aangerekend. Keerzijde van de medaille is dan weer dat 20 % van deze klanten sinds 1 juli meer betaalt.

Stroomtarieven.be heeft vandaag de tarieven van juli online gezet, zodat u het mogelijke verschil zelf kan berekenen met onze berekeningsmodule.

Maar wat dan met de vergelijkbaarheid met andere leveranciers? Dat ligt niet zo eenvoudig. Ten eerste afficheren nog niet alle leveranciers de correcte nettarieven (maar zal u ze toch aangerekend kijgen). Overigens zijn deze nettarieven eind juni weer op het nippertje en opnieuw voorlopig slechts voor drie maanden goedgekeurd. Ten tweede blijkt ook nog altijd geen 100 % correcte informatie te worden gegeven over de "belastingen, toeslagen en heffingen". Ten derde zijn de ogenschijnlijk ongewijzigde tarieven van sommige leveranciers mogelijk gewoon verouderd. Zij vermelden wel een begin-datum, maar niet tot wanneer ze geldig zijn, of ze geven een berekening van uw jaarlijks verbruik, zonder dat ook een "tariefkaart" voorhanden is om de berekening te kunnen verifiëren.

30 % van de huishoudelijke klanten heeft er al voor gekozen om een contract met een leverancier af te sluiten, waarvan 8 % met een nieuwe leverancier (bron : VREG). Dit betekent dat 22 % een contract heeft gesloten met de leverancier die hem op 1 juli van vorig jaar door zijn netbeheerder werd toegewezen. Voor Electrabel is het nu duidelijk wat het verschil is : eenmalig ongeveer 5,8 euro (bij een verbruik van 2400 kWh/dag en 1200 kWh/nacht) na het ondertekenen van een contract, verhoogd met eveneens eenmalig 10 euro als u uw facturen laat domiciliëren. Dit laatste is trouwens ook het geval als u (nog) geen contract tekent, zodat het voordeel uiteindelijk slechts 5,8 euro bedraagt. De automatische tariefverlaging voor de 80 % klanten die nu hetzelfde tarief als de contractklanten genieten, is hier uitaard niet bij inbegrepen.

Voor de klanten van Luminus is het nog even wachten. Ook Luminus zal toch vroeg of laat kleur moeten bekenen. Luminus stapte trouwens in juli vorig jaar reeds de vrije markt in met eenzelfde tarief voor standaard en niet-standaard klanten, maar heeft deze strategie later gewijzigd door aan haar contract-klanten een zogenaamd 'Direct' tarief aan te bieden.

En wat nu met de vergelijkbaarheid met andere leveranciers? Wordt dat wat gemakkelijker?

Nuon heeft haar Comfort-product ("Elektriciteit tegen een vaste all-in prijs") enerzijds vereenvoudigd : er zijn vanaf 1 juli 2004 geen tariefschijven meer. Met andere woorden alle killowatturen worden aan dezelfde prijs berekend. De kWh-prijs wordt niet langer afhankelijk gesteld van het jaarverbruik. Anderzijds zijn de dagprijzen van het dag/nacht tarief niet meer gelijk aan de prijzen van het eenvoudig dagtarief, waarmee de tendens, ingezet door haar product "Flex" wordt doorgetrokken. Ook worden de "all-in" prijzen nu toch per netbeheerder geafficheerd, zonder dat eigenlijk een scheiding wordt gemaakt tussen "elektriciteits-tarief" en "net-tarief". Naar onze mening is dit een tussenoplossing en zal Nuon daar later opnieuw van af stappen. Dit lijkt ons alleen gedaan te zijn uit vrees voor een te bruske breuk met de filosofie van "vast en all-in". Met een beetje meer nadruk dan vroeger wordt trouwens ook gemeld dat "bijkomende prijscomponenten, door een overheid opgelegd, kunnen toegepast worden". Een beetje minder "vast" dus.

Het Nuon "Flex" product blijft wel nog met schijven werken. Virtueel zijn er dat drie, maar de middelste schijf komt overeen met de eerste of de laatste, naargelang men een enkelvoudige dan wel een dubbel-tariefmeter heeft. Ook hier is onze mening dat de schijfindeling na verloop van tijd zal worden verlaten, eventueel ten voordele van een andere tarifering die gebaseerd blijft op de totaalverbruiken, maar dan naar het voorbeeld van Electrabel, zoals trouwens lang door CityPower geïmitteerd en sinds maart 2003 opnieuw verlaten.

CityPower, Essent, Ebem en zoals gezegd Luminus, hebben nog niet gereageerd op de nieuwe tarifering van Electrabel. Zij zijn wellicht verrast door de feiten.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |