Er beweegt wat aan de stroom


 

Vlaams Parlement keurt groenestroomvrijstellingen goed.

 

De bevoegde commissie in het Vlaams Parlement keurde op 1 april 2004 een decreet goed waardoor de leveranciers gedeeltelijk worden vrijgesteld van de groenestroomverplichting waaraan zij - ten laatste op 31 maart 2004 ! - moesten voldoen. De vrijstelling geldt voor de elektriciteit die zij leveren aan hun grootste industriŽle klanten. Voor elk verbruik boven 20 GWh (20 miljoen kWh) worden de leveranciers voor 25 % vrijgesteld, voor elk verbruik boven de 100 GWh (100 miljoen kWh) zelfs voor 50 %.

Deze maatregel was overeengekomen op de ondernemingsconferentie van december 2003. Hierdoor zullen de grote industriŽle ondernemingen en andere grootverbruikers minder groenestroombijdragen moeten betalen. De groenestroombijdrage is een bijdrage van de verbruikers aan de leveranciers. De leveranciers vragen deze bijdrage omdat de verplichting om groene stroom aan te kopen of te produceren, duurder uitvalt dan het leveren van gewone stroom. Zoals uiteengezet in onze nieuwsbrief van 17 februari 2004 moet deze bijdrage ook dienen om de boetes mee te helpen betalen die de leveranciers krijgen als zij niet aan de verplichting voldoen.

Feit is dat de leveranciers nu dus een verminderde verplichting hebben (of een lagere boete zullen moeten betalen) dan oorspronkelijk voorzien. Ondertussen hebben zij hun klanten hiervoor wel gefactureerd. Die klanten zullen dus een kredietnota moeten krijgen over hun aankopen van vorig jaar.

--------------------------------
Publiciteit

HeWiCOM, sponsor en host van stroomtarieven.be, is dť gewenste partner voor al uw niet alledaagse informaticaproblemen.

HeWiCOM is een kleine KMO. Zij ontwerpt en verzorgt specifieke toepassingen voor het internet, afstandbesturing of SMS-diensten, waarbij deze drie diensten onderling met elkaar kunnen worden gekoppeld.

Meer info op www.hewicom.be.
----------------------------------

Door de goedkeuring van dit decreet worden ook een groter aantal zogenaamde groenestroomcertificaten op de markt gebracht. De netbeheerders, die in de eerste helft van 2003 ook nog elektriciteit leverden aan huishoudelijke klanten, worden immers volledig vrijgesteld van hun certificatenverplichting. Een groenestroomcertificaat is een bewijs dat ergens in Vlaanderen een zekere hoeveelheid groene stroom is geproduceerd. De elektriciteitsleveranciers kunnen de certificaten overnemen die de netbeheerders reeds in hun bezit hadden, maar die ze dus op 31 maart 2004 niet hebben moeten inleveren. In principe kan hierdoor dus ook de groenestroombijdrage worden verminderd die de leveranciers aan hun de huishoudelijke klanten vragen.

Het decreeet moet na de paasvakantie wel nog in voltallige vergadering worden goedgekeurd. Het zal dan met terugwerkende kracht geldig zijn, tenzij de partij Groen! haar amendementenslag thuishaalt en hierdoor de stemming in deze legislatuur nog kan tegenhouden.

TOEMAATJE

Op 1 april 2004 werden de distributienettarieven van de meeste netbeheerders opnieuw voor slechts een beperkte periode goedgekeurd (3 maanden). De CREG kan blijkbaar nog steeds geen goedkeuring geven voor een volledig jaar. Leveranciers en klanten kunnen dus ook nog altijd geen eerlijke schatting maken van hun kosten op langere termijn.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |