Er beweegt wat aan de stroom


 

Licht op groen voor groen?

 

Minder dan een maand nadat de Raad van State op vraag van WattPlus de beslissing van de Vlaamse regering heeft geschorst om de gratis distributie van groene stroom in Vlaanderen te beperken tot groene stroom die in Vlaanderen zelf is geproduceerd, kondigde Electrabel gisteren aan dat vanaf 1 mei 2004 ook een groenestroombijdrage zal moeten worden betaald door haar standaardklanten. Dit betekent dat de standaardtarieven niet meer overal gelijk zullen zijn in Vlaanderen. Ter herinnering : de standaardtarieven zijn deze die van toepassing zijn op klanten die zelf nog geen keuze hebben gemaakt van leverancier.

Terwijl WattPlus, die vooral groene stroom importeert uit Nederland, zijn tarieven kan verlagen, verhogen dus de tarieven voor de groene stroom uit Vlaanderen.

Of is dat niet zo? Wie kiest voor groen, moet de bijdrage betalen zou je denken. Maar eigenlijk is dat niet zo. Groene stroom moet worden vervoerd en op het gedeelte vervoer dat door het distributienet loopt (zeg maar op laagspanning) is dat vervoer gratis. Welnu de distributietarieven maken zowat 40 % en soms wel 50 % uit van de totale kostprijs. Hoewel de stroom zelf duurder is, kan zo toch een lagere eindprijs worden bekomen en zou je dus ook een lagere groenestroombijdrage voor de consument verwachten. Maar dat blijkt niet zo te zijn.

Wat is er aan de hand? Een elektriciteitsleverancier is verplicht een zeker gedeelte van zijn elektriciteit uit groene stroom te betrekken. Wanneer hij dat niet doet, of niet voldoende doet, wordt hij beboet. En wat doet hij dan met die boete? Ja, inderdaad, doorrekenen aan de consument. Tot voor kort rekenden praktisch alle leveranciers een groenestroombijdrage door aan hun klanten van gewone stroom, behalve Electrabel en Luminus voor hun standaardklanten en Nuon voor haar product Comfort, waarvoor de bijdrage eigenlijk inbegrepen is in de elektriciteitsprijs. Wegens de verhoging van de groenestroomquota - en van de boete - vanaf 31 maart 2004 zien ook de standaardleveranciers zich nu verplicht om hun prijzen aan te passen.

Luminus heeft nog geen dergelijke aankondiging gedaan. Het ziet er dus naar uit dat groene stroom en de doorrekening van de kosten ervan - en van de boetes indien men geen groene stroom wenst te produceren of aan te kopen - een element van concurrentie kan worden. De boetes zijn hoger dan de kosten voor de productie of de aankoop van groene stroom. De paradox is dus dat u naarmate uw leverancier minder groene stroom aanbiedt in zijn gamma, u een hogere groenestroombijdrage zal moeten betalen.

De mededeling dat de bijdrage die Electrabel aanrekent het gevolg is van "de wettelijke quota op het vlak van groene energie" is dus niet helemaal fout, maar wel misleidend. Ook andere leveranciers misleiden hun klanten. Luminus (voor haar Direct-product) en WattPlus laten zelfs doorschemeren dat dit een heffing van de overheid is, wat dus al helemaal niet het geval is. Een heffing van de overheid zou voor iedereen gelijk zijn.

Ter vergelijking : waar Luminus, voor haar Direct-klanten en WattPlus (zelfs voor "WattGroen) reeds op 1 januari 2004 de bijdrage meer dan verdubbelden tot 0,30 eurocent/kWh, bleven Electrabel en Nuon Flex toen ongewijzigd. Ecopower en CityPower rekenen geen afzonderlijke bijdrage. Voor deze leveranciers zijn de groenestroomkosten in de elektriciteitskosten zelf inbegrepen, zoals totnogtoe ook het geval was voor de standaardleveranciers en Nuon Comfort. De prijzen werden voor deze leveranciers op 1 januari ook niet verhoogd (op indexeringen na). Ebem verhoogde haar groenestroombijdrage van 0,13 eurocent naar 0,18 eurocent per kWh. Nuon Flex behoudt haar groenestroombijdrage (voorlopig?) nog op 0,13 cent, terwijl de bijdrage bij Nuon Comfort nog altijd in de elektriciteitsprijs zelf inbegrepen is. Electrabel kondigt geen wijziging aan van haar groenestroombijdrage voor contractklanten. Vanaf 1 mei zouden dus de contractklanten 0,14 eurocent blijven betalen en standaardklanten van nul naar 0,24 eurocent opklimmen, wat voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 4.000 kWh (dag en nacht) een verhoging betekent van bijna 10 euro.

Wat Luminus voor haar standaardklanten van plan is, is niet bekend. Wordt zeker vervolgd.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |