Er beweegt wat aan de stroom


 

De wet van het behoud van euro's

 

Op 25 juni 2003 keurde het Vlaams Parlement met 93 stemmen bij 17 onthoudingen en zonder tegenstem, een decreet goed dat aan ieder gezin, plus nog eens aan ieder lid van het gezin, 100 kWh gratis elektriciteit toekent. Een gezin met vier personen ontvangt dus 500 kWh gratis. Dergelijke regeling was er reeds voor de 'gebonden' markt. Nu moet deze gratis elektriciteit dus ook in de 'vrije' markt verplicht worden toegekend.

Door de wet van het behoud van euro's zullen de leveranciers hun prijzen dus moeten aanpassen. De wet van behoud van euro's luidt : "Een euro kan je maar één keer uitgeven. Als je hem uitgeeft, komt hij bij iemand anders terecht. Omgekeerd, wanneer je een kost niet betaalt, zal toch iemand anders die betalen. Met andere woorden : de noodzakelijke euro's komen wel ergens vandaan. Een euro wordt niet geschapen en hij gaat ook niet verloren. Wanneer iemand er een ontvangt, is er ergens iemand die hem uitgeeft. De totale hoeveelheid euro's blijft behouden."

Het decreet zorgt dus niet zozeer voor een algemene prijsdaling, maar voert een herverdeling in ten voordele van diegenen die het minst verbruiken. Het decreet heeft bijgevolg vooral een sociaal oogmerk.

Een aantal elektriciteitsleveranciers had al rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit decreet zou worden gestemd (zie onze commentaar op vergelijking.htm als voetnoot bij de diverse tarieven van de leveranciers). Dit deden zij door een hoog vast recht aan te rekenen (+/- 70 euro i.p.v. +/- 15 euro), zoals dit ook door het Controlecomité werd aanbevolen voor de gebonden markt. Anderen hadden met dit decreet nog geen rekening gehouden en moeten hun prijzen dus herzien, willen zij uit hun kosten komen. Wat er met de reeds bestaande contracten moet gebeuren, is nog een groot vraagteken. Dit is een eerste test om te zien of leveranciers zich ook aan hun beloften kunnen houden.

Maar ook de leveranciers die wèl rekening hebben gehouden met dit decreet, zullen hun tariefstructuur moeten herzien. De gratis kWh zullen immers worden gedragen door de netbeheerders, niet door de leveranciers zelf. Door de wet van het behoud van euro's zullen de netbeheerders de kosten voor deze stroom, die notabene waarschijnlijk TOCH door de leveranciers zal worden geleverd en door hen aan de netbeheerder zal worden gefactureerd, ergens moeten doorrekenen. Deze doorrekening gebeurt normalerwijze op de tarieven voor het transport van de (overige) elektriciteit. Deze overige elektriciteit zal dus duurder worden. Dit betekent dat de klassieke regeling van het Controlecomité, aanpassing van het jaarlijks vast recht, nu moet vervangen worden door een verhoging van de prijs van de kilowatt-uren. Geen enkele leverancier heeft hiermee rekening gehouden bij de vastlegging van zijn prijzen. De tarieven die zij vanaf 1 juli 2003 zullen hanteren, zullen bijgevolg verschillend zijn van deze die nu op hun website worden geafficheerd.

Stroomtarieven.be zal haar berekeningen en vergelijkingen tussen de diverse elektriciteitstarieven aanpassen van zodra de leveranciers hun nieuwe tarieven openbaar zullen hebben gemaakt. (zie vergelijking.htm)

Toemaatje:

Wie rond deze tijd een babytje verwacht, kan maar best eens surfen naar Luminus baby-actie Hij/zij kan zich aan een bijkomende blijde boodschap verwachten.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |