Er beweegt wat aan de stroom


 

Les nouveaux tarifs sont arrivés !

Ze zijn er.
Les nouveaux tarifs sont arrivés !

Wij bedoelen de tarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet. Vandaag, 21 mei 2003, verschenen zij eindelijk op de website van de CREG (klik hier), nadat deze ze vorige week had goedgekeurd en enkele netbeheerders ze ook al op hun website hadden gepubliceerd. Leveranciers hebben hierop gewacht om definitieve tarieven aan hun klanten bekend te maken. Zolang zij de tarieven voor het transport van de elektriciteit tot aan uw deur niet kenden, konden zij immers geen preciese offertes presenteren. Dat kunnen zij nu wel.

Tot nogtoe was het praktisch onmogelijk om duidelijke informatie te bekomen over de elektriciteitsprijs die u vanaf 1 juli 2003 zou betalen. Dit is nochtans belangrijk. Vanaf 1 juli 2003 kan u immers uw elektriciteitsleverancier zelf kiezen. En kiezen betekent : elektriciteit kopen bij diegene waar deze het goedkoopste is.

Als u op 1 juli 2003 reeds uw "eigen" leverancier wil hebben, moet u er wel snel bij zijn. U moet zich daarvoor een maand op voorhand aanmelden, dit wil zeggen : ten laaste op 31 mei. Dat is praktisch onmogelijk. Op die tijd kan je onmogelijk de verschillen goed afwegen, tenzij je reeds diverse leveranciers hebt aangeschreven en deze je nu allemaal hun brochure nog tijdig zouden toesturen.

Trouwens, is het wel verstandig om nu al de keuze te maken? NEEN ! Leveranciers kennen nu wel hun kostprijs, maar nog niet de commerciële strategie van hun concurrenten. Ze zijn nog niet op mekaar ingespeeld. Wat we op 21 november 2002 schreven voor de bedrijven, die vanaf 1 januari 2003 vrijkwamen, geldt ook nu nog : haast en spoed stromen zelden goed. (zie archief).

In ieder geval zouden de elektriciteitsleveranciers vanaf nu niet langer meer prijzen mogen presenteren waarin niet alles inbegrepen is. BTW, taksen en heffingen, ook de zogenaamde lasten die in de toekomst aan de leveranciers zouden worden opgelegd, moeten in hun prijzen begrepen zijn. Is dat niet zo, wees dan op je hoede voor onvoorziene prijsverhogingen. Aanvaard alleen vaste prijzen, zonder mogelijke toeslag, eventueel wel geïndexeerd. Dit zal alleen mogelijk zijn voor contracten van niet te lange duur (bijvoorbeeld één jaar), omdat de leveranciers zelf ook geen al te grote risico's zullen nemen. Maar de risico's op de schouders van de consumment laden door prijzen aan te bieden die nog kunnen verhogen door heffingen, lijkt ons nog minder aangewezen.

Je hoeft helemaal nog geen keuze te maken als je er nog niet klaar voor bent. Je MAG een nieuwe leverancier kiezen, maar je MOET NIET. Als je niets doet gebeurt het volgende : is uw huidige intercommunale een gemengde intercommunale, d.w.z een intercommunale die Electrabel als partner heeft, dan wordt u, wanneer u geen actie onderneemt, automatisch toegewezen aan de nieuwe maatschappij Electrabel Customer Solutions. Is uw huidige intercommunale een zuivere intercommunale, d.w.z. een intercommunale die geen privé-partner heeft, dan wordt u, wanneer u geen actie onderneemt, automatisch toegewezen aan de nieuwe maatschappij Luminus.

Beide maatschappijen hebben voor de klanten die hen automatisch worden toegewezen standaardvoorwaarden die in een opzegtermijn van één maand voorzien. De intercommnuales zelf, waavan je tot nu toe je elektriciteit kreeg, mogen je vanaf 1 juli 2003 geen elektriciteit meer verkopen, ze mogen de elektriciteit alleen nog tot bij u brengen.

Zolang je geen contract tekent met een leverancier, kan je vanaf en na 1 juli 2003 ook nog altijd, mits een vooropzeg van 1 maand, zelf je leverancier kiezen (of veranderen van keuze!). Maar opgelet : het komt erop aan dat je ook geen contract tekent met de leverancier die je automatisch werd toegewezen. Vanaf het ogenblik dat je een contract tekent, met om het even wie, ben je gebonden aan dat contract, met inbegrip dus van de duur ervan en van de opzegtermijnen.

Bij Luminus en Electrabel Customer Solutions zullen er bijgevolg twee soorten klanten zijn : deze zonder contract (dus diegenen die automatisch werden toegewezen) en deze met een contract (namelijk deze die vrijwillig voor Electrabel Customer Solutions of Luminus hebben gekozen). Kijk gerust nog even rond, informeer je over de tarieven en andere mogelijke voordelen en kies over enkele maanden. Dat je ondertussen iets meer betaalt als "toegewezen" klant dan als "een echte klant met een contract", mag je daarbij niet afschrikken.

Vroeg of laat zal je dan toch een keuze moeten maken, want dat je als "toegewezen" klant meer betaalt dan als "klant met een contract", mag als een zekerheid worden aangezien. Je zal het vlug merken aan de aanbiedingen die men je doet ! Hap gewoon toe op het ogenblik dat je vindt voldoende geïnformeerd te zijn over de aanbiedingen van alle leveranciers, want nogmaals : haast en spoed stromen zelden goed. Desnoods wacht je meer dan een jaar, maar dat is wel echt lang.

De prijzen voor het gebruik van de netten liggen nu dus vast. Hier kan je niets aan veranderen en is er ook geen keuze. De leverancier zal je deze gewoon doorrekenen. Doe echter geen moeite om na te gaan of ze wel correct zijn. Je kan ze weliswaar vinden op de websites van de netbeheerders, maar de informatie is veel te ingewikkeld om zelf te verwerken. Baseer je leverancierskeuze gewoon op de totaalprijs die je leverancier je aanrekent en vergelijk deze met andere leveranciers.

Maar let op : vergelijken met leveringen op andere plaatsen heeft eigenlijk ook geen zin : de prijs voor het transport tot aan je deur is niet dezelfde als deze tot in een andere gemeente of door een andere netbeheerder. Om het eenvoudiger te houden zullen de leveranciers hier anderzijds dan weer waarschijnlijk geen rekening mee houden en zullen zij gelijke prijzen hanteren voor het gehele Vlaamse land.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |