Er beweegt wat aan de stroom


 

Haast en spoed stromen nog steeds zelden goed

 

Recente persberichten laten vermoeden dat de liberalisering niet verloopt zoals het hoort en dat KMO's voor grote problemen kunnen komen te staan als zij op 1 december nog geen keuze zouden hebben gemaakt voor een nieuwe elektriciteits- of gasleverancier. Zoals u weet mogen de intercommunales vanaf 1 januari 2003 geen elektriciteit meer leveren aan klanten met een aansluiting van meer dan 56 kVA. Hetzelfde geldt voor gas wanneer meer dan 1 miljoen m3 per jaar wordt verbruikt.

In onze nieuwsbrieven hebben wij al herhaaldelijk gezegd dat u toch nog steeds ruim de tijd heeft om een beslissing te nemen. U MAG vanaf nu een nieuwe leverancier kiezen, maar u MOET NIET.

De VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteits- en Gasmarkt, die namens de Vlaamse overheid de beslissingen neemt, had reeds op 14 november tegen deze verkeerde voorstelling van zaken gereageerd. Zij deed dit gisteren, 20 november 2002, nog eens opnieuw door in zeer duidelijke bewoordingen te bevestingen dat u zeker niet zonder elektriciteit of gas zal vallen door niets te doen en dat u zich hierdoor ook niet voor een lange termijn verbindt door als gevolg hiervan automatisch aan een leverancier naar de keuze van uw huidige intercommunale te worden toegewezen. Deze automatische toewijzing is er inderdaad alleen om te vermijden dat u zonder elektriciteit (of gas) zou komen te vallen, niet om u een definitieve leverancier op te dringen.

Is uw huidige intercommunale een gemengde intercommunale, d.w.z een intercommunale die Electrabel als partner heeft, dan wordt u, wanneer u geen actie onderneemt, automatisch toegewezen aan de nieuwe maatschappij Electrabel Customer Solutions. Is uw huidige intercommunale een zuivere intercommunale, d.w.z. een intercommunale die geen privé-partner heeft, dan wordt u, wanneer u geen actie onderneemt, automatisch toegewezen aan de nieuwe maatschappij Luminus. Overigens heeft Luminus wel een privé-partner.

Beide maatschappijen hebben voor de klanten die hen automatisch worden toegewezen standaardvoorwaarden die in een opzegtermijn van één maand voorzien.

Electrabel Customer Solutions heeft al laten weten dit gebeurt tegen een verkoopprijs zoals bepaald door het Controlecomité voor de 'gebonden klanten' en die ook op Stroomtarieven.be te vinden is, verhoogd met belastingen en heffingen, wat normaal is, maar ook met toeslagen 'die het gevolg zijn van wettelijke verpichtingen' inzake milieu. Eigenlijk wordt met dit laatste bedoeld met de boetes die worden opgelegd indien die wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd. Uiteraard hebben de wettelijke verplichtingen ook kosten tot gevolg, maar die kunnen toch niet als 'toeslagen' worden beschouwd ? Alle kosten van verplichtingen van welke aard ook : sociale verplichtingen, verplichtingen van ruimtelijke ordening, belastingsverplichtingen, verzekeringsverplichtingen, enz zouden dus ook als een supplementaire toeslag op de factuur kunnen worden gezet !

Luminus heeft voorlopig nog geen prijzen bekendgemaakt voor de klanten die haar automatisch worden toegewezen.

Geen van deze en andere nieuwe leveranciers geven ook een duidelijke aanduiding over hun leveringsprijzen voor andere klanten dan deze die automatisch worden toegewezen. Dat moet u bij ieder van hen telkens uitvissen door een offerte te vragen. Bij Electrabel Customer Solutions wordt zelfs in het contract met de standaardvoorwaarden, dus deze voor de automatisch toegewezen klanten, bepaald dat de prijs vertrouwelijk is en niet aan derden mag worden meegedeeld, wellicht in verband met de bovenvernoemde toeslag voor wettelijke verplichtingen, waarvan de hoogte inderdaad niet op de website wordt meegedeeld.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |