Huishoudelijke en professionele
Elektriciteitstarieven
"Uit nostalgie"
Sinds 1 juli 2003 zijn de prijzen voor elektriciteit en gas in Vlaanderen volledig vrij. Dit wil zeggen dat de leveranciers zelf hun prijzen kunnen bepalen en er dus geen officiŽle tarieven meer zijn. De overheid komt alleen nog tussen in de prijsbepaling van de nettarieven die de leveranciers zelf moeten betalen om de elektriciteit tot bij u te brengen. Sommige leveranciers rekenenen deze gewoon ťťn op ťťn door in hun tarieven, zodat ook uw elektriciteitsprijs wijzigt telkens als de nettarieven wijzigen. Anderen gebruiken een "all-in" tarief en nemen de kosten voor de nettarieven voor hun rekening.

Opgelet echter: bij sommige "all-in" tarieven en zeker ook bij de "vaste tarieven", moet je toch nog de kleine lettertjes lezen. Deze bepalen dat de prijs kan wijzigigen als door een "overheidsbeslissing" hun kosten wijzigen. Niet echt een vaste prijs dus.


Geschiedenis

Doordat de prijzen sinds 1 juli 2003 (in Vlaanderen) en sinds 1 januari 2007 ook in WalloniŽ en Brussel, vrij zijn, heb je geen idee meer wat de liberalisering van de energiemarkten nu heeft opgebracht. Tot april 2012 kon je de prijzen nog vergelijken met wat ze zouden zijn geweest mocht de overheid zich nog steeds met de prijsbepaling hebben bemoeid. Tot die datum werden immers de indexeringsparameters nog berekend die van toepassing waren op de oude situatie waarin iedereen dezelfde prijs betaalde, m.a.w. de prijs in de zogenaamde 'gebonden markt'. Hoewel de prijzen ook voor die datum al vrij waren, baseerden sommige leveranciers jun prijzen toch nog gedeeltelijk op die energie-indexen. Omdat die indexen niet overeenkomen met de consumptie-index, en de gebruikte energie-indexen eigenlijk een weerspiegeling waren van een kostenstructuur uit het verleden, besliste de CREG echter om die indexen niet langer te publiceren. Daardoor werden de leveranciers verplicht meer hedendaagse indexeringen te gebruiken. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke formules zoals ze golden voor de liberalisering en gebruiken ook dezelfde indexeringsparamaters om rekening te houden met de inflatie, de lonen in de elektriciteitsector en de evolutie van de prijzen op de indernationale energiemarkten, maar dan wel op datum van 1 april 2012.

In alle onderstaande prijzen (fictieve dus, want de gebonden markt bestond toen niet meer) is 21 % BTW inbegrepen,
evenals de energietaks ( cEUR/kWh) en
de heffingen en toeslagen voor de financiering van de toenmalige openbaredienstverplichtingen ( cEUR/kWh).
| Gewoon tarief (dag en dag/nacht) | Sociaal tarief | Uitsluitend nachttarief |

Tarieven die in een gebonden markt geldig zouden geweest zijn voor de maand ,
gebaseerd op de indexparamters Nc= en Ne= van .


Het gewoon tarief

Het huishoudelijke en het professionele tarief (zelfstandigen en kleine KMO's van minder dan 30 kVA) was gelijk. Het tarief bestond uit een jaarlijkse vaste term (voor de vergoeding van de aansluiting, de teller, enz..) en een veranderlijke term (voor de verbruikte kWh). De totale prijs is de som van de twee termen.

De jaarlijkse vaste term bestond uit drie delen :

  1. Een vergoeding voor de eerste teller (dag): euro.
  2. Een vergoeding voor de tweede teller (nachtteller, ook indien geintegreerd in de eerste): euro.
  3. Een vermogenvergoeding voor vermogens boven 10 kW : euro per kW boven de 10.
    (Dit is een zware huishoudelijke aansluiting, maar van minder dan 30 kW.)

De veranderlijke term is de prijs voor de verbruikte kWh.

Het dagverbruik werd aangerekend aan cEUR per kWh.
Het nachtverbruik werd aangerekend aan cEUR per kWh (uiteraard voor zover u een nachtteller had).

Dit normale tarief was geldig voor vermogens tot 30 kW.
 

Het "uitsluitend nacht" tarief.

Dit tarief is van toepassing op toestellen die uitsluitend 's nachts werken en daartoe van een afzonderlijke elektriciteitsaansluiting en elektriciteitsteller zijn voorzien. Zij mogen tijdens de dag niet kunnen werken.

Alle kWh werden aangerekend aan cEUR.

Er was een bijkomende vaste term van EUR per jaar verschuldigd indien de rest van de woning een dagteller, maar nog geen nachtteller had. Indien de woning al een nachtteller had, werd de bijkomende vaste term beperkt tot EUR per jaar.

 

Het sociale tarief

Het sociale tarief was en is nu nog voorbehouden aan de verbruikers die recht hebben op het bestaansminimum, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, sommige tegemoetkomingen voor mindervaliden, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een tegemoetkoming voor hulp aan derden.

In tegenstelling tot de andere tarieven wordt dit tarief wel nog steeds door de overheid bepaald, maar niet meer volgens onderstaande formules (ook in 2012 dus niet meer). De leveranciers worden nu (en werden in 2012 ook al) vergoed voor de kosten die hieruit voor hen voortvloeien. In het begin van de liberalisering was in sommige gevallen (afhankelijk van uw netbeheerder en dus van de nettarieven) het sociale tarief echter duurder dan het commerciŽle tarief van de elektriciteitsleverancier, zodat u toen ook beter geen sociaal tarief zou hebben aangevraagd.

Er werd en wordt ook nu nog in het sociale tarief geen vaste term aangerekend voor de dagteller, maar vroeger wel voor de nachtteller : ( euro) en ook voor zware aansluitingen : ( euro per kW boven de 10).

De eerst verbruikte 500 kWh (dag) waren gratis. Dit is in de nieuwe, gunstiger formule, niet meer het geval.
Het sociale tarief was en is ook nog altijd vrijgesteld van de energietaks.
Alle dagverbruik na de eerste 500 kWh werd aangerekend aan cEUR per kWh (aan index april 2012 dus nog altijd); het nachtverbruik aan cEUR (indien u een nachtteller had).
Voor "uitsluitend nachtverbruik" bestond er, in tegenstelling tot nu, geen specifiek sociaal tarief. Dat verbruik werd dus aangerekend zoals voor iedereen aan cEUR.


Opgelet :

Alle bovenstaande prijzen zijn de prijzen die in de maand zouden hebben gegolden als er nog een gebonden markt zou hebben bestaan.

Huidige prijsinformatie en laatste ontwikkelingen

Een maandelijkse update van de vrije marktprijzen vond u tot 31 december 2016 met een berekeningsmodule op deze website. Sinds 1 januari 2017 is dat niet langer het geval. U kan de prijzen wel nog terugvinden met de V-test van de VREG. Wanneer u op de hoogte wenst te blijven i.v.m. andere aspecten van de elektriciteitsmarkt, kan u zich wel nog inschrijven op onze elektronische nieuwsbrief.

 

|Home|

Energietarieven.be en stroomtarieven.be zijn realisaties van HeWiCOM.