Hoogspanningstarief van de distributie


Opgelet:De tarieven zijn in Vlaanderen niet langer gereglementeerd.

De hier opgegeven prijzen zijn deze die officieel werden aanbevolen door het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas. Dit Comitť bestaat sinds juli 2003 niet meer, zodat ook geen aanpassing meer gebeurt van de tarieven.

Nochtans heeft het Comitť ervoor gezorgd dat uitgaande van een basisformule met indexeringsparameters (de fameuze Nc en Ne), ook in latere tijden op een eenduidige wijze elektriciteitsprijzen konden worden vastgelegd. Deze nu fictieve prijzen ('fictief, want niet meer "officieel" van toepassing) konden tot april 2012 als referentie dienen bij de vergelijking van de u aangeboden prijsclausules, omdat vele leveranciers deze ook na 2003 nog altijd gebruikten. Sinds april 2012 worden de indexeringsparameters evenwel niet meer gepubliceerd.

De hierna opgegeven tarieven worden berekend met de indexparameters van april 2012 en komen dus overeen met een situatie alsof er nog steeds een gebonden markt zou hebben bestaan met officiŽle tarieven. Ze worden u alleen aangeboden uit nostalgie, want uiteraard zijn ze helemaal achterhaald. Toch kunnen ze nog interessant zijn. Ze geven immers een inzicht met welke elementen destijds bij de prijsvorming rekening werd gehouden.


Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen,
geldig voor verbruiken die werden opgemeten in de maand

“Optioneel” uurseizoentarief

Het tarief bestaat uit een jaarlijkse vergoeding + een maandelijkse factuur.
De jaarlijkse vergoeding bedraagt : euro per maximaal gevraagde kW (“Ter beschikking gesteld vermogen”)
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van twee vaste termen (per maand) en de veranderlijke termen (per verbruikte kWh). (Omdat sommige bedragen [deze aangeduid met *] nogmaals [lichtjes] functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn onderstaande bedragen enigszins benaderend)

Vaste maandelijkse termen :

Vaste forfaitaire vergoeding voor de aansluiting :
Maandelijkse vaste forfaitaire vergoeding : euro per maand
Idem indien eigen meetgroep : euro per maand

Vergoeding voor het maandelijks gevraagd maximaal vermogen :

Van november tot februari :
indien eigen piek tijdens piekuren * : euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)
indien eigen piek buiten de piekuren * : euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)

Van maart tot juni en van september tot oktober * : euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)

In juli en augustus : 0.00 euro

Veranderlijke termen :

Van november tot februari :
Tijdens de piekuren * : cEUR per kWh
Tijdens de normale uren * : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh

Van maart tot juni en van september tot oktober :
Tijdens de normale uren * : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh

In juli en augustus
Tijdens de normale uren * : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh

Opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de globale gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen vermogenterm inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 50 % van het aantal kWh.

Opmerking :

Piekuren kunnen alleen voorkomen tijdens de maanden november tot februari. Zij bedragen maximaal 4 uren per dag.[Terug naar industriŽle tarieven]    [Stroomtarieven Home]