Hoogspanningstarief van de distributie voor uitsluitend nachtverbruik


Opgelet:De tarieven zijn in Vlaanderen niet langer gereglementeerd.

De hier opgegeven prijzen zijn deze die officieel werden aanbevolen door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas. Dit Comité bestaat sinds juli 2003 niet meer, zodat ook geen aanpassing meer gebeurt van de tarieven.

Nochtans heeft het Comité ervoor gezorgd dat uitgaande van een basisformule met indexeringsparameters (de fameuze Nc en Ne), ook in latere tijden op een eenduidige wijze elektriciteitsprijzen konden worden vastgelegd. Deze nu fictieve prijzen ('fictief, want niet meer "officieel" van toepassing) konden tot april 2012 als referentie dienen bij de vergelijking van de u aangeboden prijsclausules, omdat vele leveranciers deze ook na 2003 nog altijd gebruikten. Sinds april 2012 worden de indexeringsparameters evenwel niet meer gepubliceerd.

De hierna opgegeven tarieven worden berekend met de indexparameters van april 2012 en komen dus overeen met een situatie alsof er nog steeds een gebonden markt zou hebben bestaan met officiële tarieven. Ze worden u alleen aangeboden uit nostalgie, want uiteraard zijn ze helemaal achterhaald. Toch kunnen ze nog interessant zijn. Ze geven immers een inzicht met welke elementen destijds bij de prijsvorming rekening werd gehouden.


Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen,
geldig voor verbruiken die gemeten werden in de maand

Tarief uitsluitend nachtverbruik

De maandelijkse factuur is zeer eenvoudig : gewoon de som van slechts één vaste term (per maand) en de veranderlijke term (per verbruikte kWh)
Maandelijkse vaste vergoeding : euro per maand
Idem indien eigen meetgroep : euro per maand
Verbruik : cEUR per kWh
[Terug naar industriële tarieven]    [Stroomtarieven Home]