Hoogspanningstarief van de distributie


Opgelet:De tarieven zijn in Vlaanderen niet langer gereglementeerd.

De hier opgegeven prijzen zijn deze die officieel werden aanbevolen door het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas. Dit Comitť bestaat sinds juli 2003 niet meer, zodat ook geen aanpassing meer gebeurt van de tarieven.

Nochtans heeft het Comitť ervoor gezorgd dat uitgaande van een basisformule met indexeringsparameters (de fameuze Nc en Ne), ook in latere tijden op een eenduidige wijze elektriciteitsprijzen konden worden vastgelegd. Deze nu fictieve prijzen ('fictief, want niet meer "officieel" van toepassing) konden tot april 2012 als referentie dienen bij de vergelijking van de u aangeboden prijsclausules, omdat vele leveranciers deze ook na 2003 nog altijd gebruikten. Sinds april 2012 worden de indexeringsparameters evenwel niet meer gepubliceerd.

De hierna opgegeven tarieven worden berekend met de indexparameters van april 2012 en komen dus overeen met een situatie alsof er nog steeds een gebonden markt zou hebben bestaan met officiŽle tarieven. Ze worden u alleen aangeboden uit nostalgie, want uiteraard zijn ze helemaal achterhaald. Toch kunnen ze nog interessant zijn. Ze geven immers een inzicht met welke elementen destijds bij de prijsvorming rekening werd gehouden.


Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen
geldig voor verbruiken die werden opgemeten in de maand

Tarief C – variant 'middellange utilisatie'

Het tarief bestaat uit een jaarlijkse vergoeding + een maandelijkse factuur.
De jaarlijkse vergoeding bedraagt : euro per maximaal gevraagde kW (“Ter beschikking gesteld vermogen”) (min 4 MW)
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts :
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van een vaste term (per maand en per kW) en de veranderlijke termen (per verbruikte kWh)
Omdat sommmige van de onderstaande bedragen (aangeduid met *) nogmaals functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn deze enigszins benaderend.
Vergoeding voor het maandelijks gevraagd maximaal vermogen :

Van november tot februari * : euro per effectief in de facturatiemaand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * :
Indien vrijwillig onderbreekbaar * :
Indien afschakelbaar en moduleerbaar * :
Indien afschakelbaar en vrijwillig onderbreekbaar * :
Van maart tot juni en in september en oktober * : euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)
Indien u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * :
Indien vrijwillig onderbreekbaar * :
Indien afschakelbaar en moduleerbaar * :
Indien afschakelbaar en vrijwillig onderbreekbaar * :
In juli en augustus * : euro per effectief in de facturatiemaand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * :
Indien vrijwillig onderbreekbaar * :
Indien afschakelbaar en moduleerbaar * :
Indien afschakelbaar en vrijwillig onderbreekbaar * :
Veranderlijke termen :

Van november tot februari :
Tijdens de normale uren : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh
Van maart tot juni en in september en oktober :
Tijdens de normale uren : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh
In juli en augustus :
Tijdens de normale uren : cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : cEUR per kWh

Opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de globale gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen jaarlijkse en maandelijkse vermogentermen inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 33 % van het aantal kWh.

Opmerking :
Er zijn geen bijzondere tarieven voor de piekuren. De normale uren vallen uitsluitend op werkdagen en bedragen 15 uren per dag. De andere uren (9 uur per werkdag, zaterdag, zondag en feestdagen) zijn stillen uren.

[Terug naar industriŽle tarieven C]    [Stroomtarieven Home]