Hoogspanningstarief A van de distributie


Opgelet:De tarieven zijn in Vlaanderen niet langer gereglementeerd.

De hier opgegeven prijzen zijn deze die officieel werden aanbevolen door het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas. Dit Comitť bestaat sinds juli 2003 niet meer, zodat ook geen aanpassing meer gebeurt van de tarieven.

Nochtans heeft het Comitť ervoor gezorgd dat uitgaande van een basisformule met indexeringsparameters (de fameuze Nc en Ne), ook in latere tijden op een eenduidige wijze elektriciteitsprijzen konden worden vastgelegd. Deze nu fictieve prijzen ('fictief, want niet meer "officieel" van toepassing) konden tot april 2012 als referentie dienen bij de vergelijking van de u aangeboden prijsclausules, omdat vele leveranciers deze ook na 2003 nog altijd gebruikten. Sinds april 2012 worden de indexeringsparameters evenwel niet meer gepubliceerd.

De hierna opgegeven tarieven worden berekend met de indexparameters van april 2012 en komen dus overeen met een situatie alsof er nog steeds een gebonden markt zou hebben bestaan met officiŽle tarieven. Ze worden u alleen aangeboden uit nostalgie, want uiteraard zijn ze helemaal achterhaald. Toch kunnen ze nog interessant zijn. Ze geven immers een inzicht met welke elementen destijds bij de prijsvorming rekening werd gehouden.


Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen,
geldig voor verbruiken die gemeten werden in de maand

Tarief A

De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van twee vaste termen (per maand) en de veranderlijke term (per verbruikte kWh)
(Omdat sommige bedragen [deze aangeduid met *] nogmaals [lichtjes] functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn onderstaande bedragen enigszins benaderend)

Vaste termen :

Vaste vergoeding voor aansluiting :
Maandelijkse vaste vergoeding : euro per maand
Idem indien eigen meetgroep : euro per maand

Vermogenterm :
Indien voor verlichting * : euro per hoogste geregistreerde kW en per maand
Indien voor drijfkracht * : euro per hoogste geregistreerde kW en per maand
Indien voor elektrothermie * : euro per hoogste geregistreerde kW en per maand

Mogelijke correctie
Indien de hoogste geregistreerde kW tijdens de stille uren valt, wordt slechts 10 % verhoging toegepast.

Veranderlijke term :

Normale uren * : cEUR per kWh
Stille uren : cEUR per kWh
De opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de 'globale' gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen vermogenterm inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 50 % van het aantal kWh.

Belangrijke opmerking :
Door de werking van de vaste vermogenterm in de factuurberekening, kan de gemiddelde kostprijs per verbruikte kWh vrij hoog oplopen. Om dit te ondervangen wordt er een maximaal gemiddelde kostprijs per kWh vastgesteld als volgt :

Voor verlichting en drijfkracht : cEUR
Voor elektrothermie : cEUR

De normale uren vallen uitsluitend op werkdagen en bedragen 15 uren per dag. De andere uren (9 uur per werkdag, zaterdag, zondag en feestdagen) zijn stille uren.

[Terug naar industriŽle tarieven]    [Stroomtarieven Home]