Er beweegt wat aan de stroom


 

Geen dobberende stroomtarieven meer?

 

Trends

Zou er nu al dan niet een definitief einde gekomen zijn aan de dobberende stroomprijzen? Wie zal het zeggen? In de eerste jaarhelft van 2009 kenden de stroomtarieven gevoelige dalingen. Er was zelfs sprake van een deflatie ten gevolge van de lage energieprijzen (zie onze nieuwsbrief van 16 april 2009 "Leve de deflatie").

In juli stelden we ons al de vraag "Deflatie weggestroomd?" omdat de prijzen nagenoeg stabiel bleven. In de tweede helft van 2009 bleven ze dan weer een beetje dobberen: stijgen of dalen, naargelang de leverancier, of naargelang zijn product (met een vaste of variabele prijs). Deze zowel dalende als stijgende tendens bleef ons ook nog verwonderen in onze nieuwsbrief van 4 augustus 2009 (zie "Van gestroomlijnde deflatie en stroomverwonderingen"). Ook voor oktober en november hadden we het nog over de verschillende tendezen tussen vaste en variabele producten (zie het nieuwsbriefarchief van december).

Met de prijzen van februari 2010 zien we nu een stijging of zelfs gevoelige stijging van de variabele prijsproducten, terwijl de vasteprijsproducten Nuon Comfort 1 en 3 jaar, Nuon Budget 1 en 3 jaar, Luminus Click en Luminus Vast 2 jaar stabiel blijven; Essent Vast 1 en 3 jaar lichtjes stijgen; Electrabel FixPlus en Groen 2 jaar vast gevoelig stijgen en het tarief "Lampiris vast" zowaar gevoelig daalt. Dat is al geen dobberen meer, maar een tegenstrijdige tendens bij de verschillende leveranciers, althans dus toch bij de zogenaamde vasteprijsproducten.

Wat we ook merken is de tendens om het uitsluitend nachttarief gelijk te stellen aan het gewone nachttarief. Voor Nuon Flex en Luminus Vast zijn de prijzen van het gewone nachttarief en het uitsluitend nachttarief zelfs al een tijdje volledig gelijk.

Daar waar sommige vaste vergoedingen de laatste maanden nogal wat zijn gewijzigd, de ene in dalende trend, de andere in stijgende trend, spant Nuon sinds kort de kroon wat betreft tegenstrijdige tendenzen voor haar producten. Onder de gezamenlijke noemer "Spaarstroom" voor alle Nuon-tarieven, kennen haar tarieven voor Comfort 1 jaar en 3 jaar (vast) een zeer hoge vaste vergoeding (100 euro/jaar), maar matige kWh-prijzen, terwijl voor Nuon Budget 1 jaar en Budget 2 jaar (eveneens vast) de vaste vergoeding helemaal niets bedraagt, maar dan wel met iets hogere kWh-prijzen. Het eerte tarief is interessant voor grote verbruikers, het tweede juist voor kleine verbruikers (of verbruikers met zonnepanelen). Voor elk wat wils dus.

 

Sociaal tarief

Vanaf deze maand (februari 2010) wijzigt ook het sociale tarief. Dit tarief is voor iedere leverancier gelijk en blijft vast tot 31 juli 2010. Voor het sociale tarief is ook geen vast recht verschuldigd en ook geen energiebijdrage (wel een federale bijdrage) De tarieven zijn nu als volgt:

Bovenstaande prijzen kunnen wel heel lichtjes verschillen naargelang uw woonplaats omdat ook de federale bijdrage lichtjes verschilt van netbeheerder tot netbeheerder.

Opgelet: dit zijn de prijzen voor februari tot juli 2010. Een factuur loopt altijd over een volledig jaar, zodat je ook de verbruiken en tarieven van vorige of volgende periode mee in rekening moet brengen om een juiste berekening te maken van wat je zal moeten betalen.

 Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |