Er beweegt wat aan de stroom


 

Van gestroomlijnde deflatie en stroomverwonderingen

Gestroomlijnde deflatie

"Leve de deflatie" blokletterden we nog op 16 april, terwijl we op 2 juli onder de titel "Deflatie weggestroomd? (met een vraagteken)" dan weer tekenen zagen van een mogelijke kentering in de trend naar goedkopere energie (zie onze archieven op www.stroomtarieven.be/archief).

De nieuwe prijzen voor augustus zijn nu bekend. En wat zien we? Bijna elke leverancier afficheert nog lagere tarieven dan in juli. Dat gaat van een beetje tot toch wel noemenswaardig, behalve voor de producten die 3 jaar vast zijn (bij Nuon en Essent). Deze lantetermijntarieven gaan wel stijgen. Luminus Vast 2 jaar zoekt de middenweg en blijft op hetzelfde niveau als in juli, hetzelfde voor Electrabel Fix Plus en Electrabel Groen (2 jaar vast). Ook de tarieven van Lampiris blijven onveranderd tegenover juli van dit jaar.

En dan hebben we nog het sociale tarief. Dat daalt aanzienlijk, zoals trouwens ook al aangekondigd in onze nieuwsbrief van 2 juli. Dit komt omdat de sociale maximumprijzen gedurende 6 maanden wel vast blijven, maar om de zes maanden precies worden berekend als het goedkoopste tarief dat men op de markt kon vinden tijdens de vorige 6 maanden (of toch zo ongeveer). En aangezien deze de laatste maanden juist laag waren in vergelijking met de vorige periode, zakt ook het het sociale tarief, maar dan wel "met 6 sprongen tegelijk".

Die sociale maximumprijzen zijn nu als volgt:

Vooral het grote relatieve verschil tijdens de nacht valt op: een prijsvermindering tegenover juli van respectievenlijk 15 en 19,5 %, terwijl dit tijdens de daguren toch ook al 10,3 en 12,9 % bedraagt (naargelang je metertype). Let op: De federale bijdrage moet hier nog worden bijgerekend. Sinds kort is de federale bijdrage niet meer voor elk elektriciteitsnet exact dezelfde. De bijdrage varieert nu lichtjes, naargelang uw woonplaats, van 0,332 ct/kWh tot 0,342 ct/kWh. De sociale tarieven zijn anderzijds wel voor iedereen volledig vrijgesteld van de energiebelasting.

 


Publiciteit:

Onze sponsor, waarlangs we deze nieuwsbrief verspreiden, biedt snel maar goedkoop internet

 


 

Stroomverwondering

Zoals gezegd delen de "vaste tarieven op 3 jaar" niet de nog altijd algemene tendens tot tariefdaling of minstens toch tot stabilisatie van de prijs. Zij stijgen in tegendeel inderdaad opnieuw (nadat dit ook in juli al was gebeurd). Een teken dat op de langere termijn hogere prijzen te verwachten zijn? Niet noodzakelijk! Essent vast 3 jaar is wel gevoelig hoger dan Essent vast 1 jaar, maar Nuon 3 jaar vast is dan weer gevoelig goedkoper dan Nuon 1 jaar vast (zie op de website van Nuon). Dit wekt toch wel verwondering. Het lijkt erop dat Nuon rekent op lagere tarieven voor de komende jaren, terwijl Essent juist het omgekeerde verwacht. Of is hier alleen maar een spelletje marktverovering aan de gang? Je kan er maar je voordeel bij doen, want tot hiertoe zijn diegenen die eind vorig jaar of begin dit jaar voor een vast tarief hebben gekozen er aan voor de moeite: zij lijden verlies, want ze kunnen niet profiteren van de nu toch wel lange periode van voortdurend dalende prijzen.

Een andere verwondering: Lampiris komt vanaf deze maand op de proppen met een nieuwe bijdrage: een "premie verwarming" (maar dan wel als te betalen bijdrage, niet als een te ontvangen premie) en dat midden in de zomer! Rara wat is dat? Mogelijk lichten we volgende keer een tipje van de sluier.


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |