Er beweegt wat aan de stroom


 

Leve de deflatie

30 euro korting op stroomfactuur

Nu de energieprijzen en dus ook de stroom, maand na maand goedkoper worden en mee hierdoor de inflatie zelfs bijna negatief wordt, doet de regering er nog een schepje bovenop: iedereen die op zijn persoonlijke naam een elektriciteitsaansluting heeft, krijgt van onze regering 30 euro cadeau.

Professionele verbruikers en bewoners van rusthuizen, appartementsgebouwen of andere woongelegenheden waar de elektriciteitsmeter niet op hun naam staat, kunnen de korting niet krijgen. Hooguit kan je met de eigenaar van de aansluiting misschien afspreken om de 30 euro te delen.

De korting zal vanaf vandaag worden toegepast en worden verrekend op de eerstvolgende rekening die je van je elektriciteitsleverancier krijgt. Het doet er niet toe of dit een eindafrekening is, of een voorschotfactuur. Het moet immers zo snel mogelijk gaan. De elektriciteitsleveranciers zijn ook verplicht om te vermelden dat de korting door de overheid wordt gegeven, en niet door henzelf of door een verplichting die hen wordt opgelegd, kwestie van je er nog eens aan te herinneren dat het bijna verkiezingen zijn.

Klanten met een budgetmeter, ontvangen de 30 euro bij hun eerstvolgende oplading van de meter.

 

Economische relance

De maatregel past in het herstelplan van de regering, als antwoord op de financiŽle en economische crisis en ter bewaring van de koopkracht van de bevolking. De ontslagen CEO's van de banken in crisis, zullen deze 30 euro om hun koopkracht te bewaren met plezier tegemoet zien!

Als je de korting op 16 juli nog niet automatisch hebt gekregen, mag je tot 14 september een aanvraag indienen bij je elektriciteitsleverancier om ze toch nog te krijgen.

30 euro komt ongeveer overeen met een derde van wat een BTW-vermindering van 21 % naar 6% zou hebben opgebracht. In haar persmedeling van gisteren maakte de regering wel de link met een BTW-vermindering, maar vergat ze om te zeggen dat het maar over 1/3 daarvan gaat. Een echte BTW-vermindering leek de regering een beetje te duur, en ook economen waarschuwden voor een algemene BTW-verlaging (zie hieronder). Dat de maatregel bovendien slechts eenmalig is, in tegenstelling tot een BTW-vermindering, is dan voor de regering ook mooi meegenomen.

 

Ecologische relance

Dalende energieprijzen hebben een slechte invloed op het milieu. Zij zetten aan tot meerverbruik. Geleerde economen pleiten daarom voor een omgekeerd beleid: verhogen van de energieprijzen en compenseren door andere kosten te verminderen of de inkomsten aan te wenden voor milieumaatregelen. Door de financiŽle en economische crisis komen milieurmaatregelen trouwens in de verdrukking.

 

De glazen bol

Op korte termijn zullen de elektriciteitsprijzen zeker nog wat dalen, maar op de langere termijn - zeker binnen een jaar - opnieuw gaan stijgen. Contracten voor elektriciteitsproductie in 2010-2011 zijn trouwens merkelijk duurder dan de huidige contracten. Wat de regering bij stijgende energieprijzen zal doen voor de koopkracht is nog niet geweten.

 


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |