Er beweegt wat aan de stroom


 

Aangekondigde winterprik zorgt voor voortijdig verbod van afsluiting elektriciteit

Vlaams minister van Energie Hilde Crevits besliste dat vanaf zaterdag 22 november 2008, geen gezinnen meer zullen worden afgesloten van de elektriciteits- of aardgasvoorziening gedurende de winter. Deze beslissing kwam er na overleg met de armenverenigingen en de netbeheerders.

Onder bepaalde voorwaarden en mits instemming van de Lokale Adviescommissie kunnen huishoudens worden afgesloten van aardgas of elektriciteit, met uitzondering van de winterperiode. Tot voor een paar jaar was de periode die hiervoor als winter wordt beschouwd bij aardgas beperkt tot twee maanden en werd de periode anders bepaald voor aardgas dan voor elektriciteit.

De Vlaamse Regering heeft deze winterperiode voor beide gelijkgeschakeld en het ook mogelijk gemaakt dat de minister van energie, rekening houdend met de weersomstandigheden, de winterperiode vroeger kan laten beginnen of later kan laten eindigen.

Ingevolge de daling van de temperatuur die voor eind deze week werd aangekondigd, maakt Vlaams minister Hilde Crevits nu van de mogelijkheid gebruik om het afsluitverbod een week vroeger te laten ingaan. Dit gebeurt in overleg met de netbeheerders. De minister dankt de netbeheerders ook uitdrukkelijk voor hun bereidwilligheid en hun medewerking.


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |