Er beweegt wat aan de stroom


 

Energiecheque?
Eenmaal, andermaal, verkocht !

 

Echt waar

We wisten het al langer, zie onze twee vorige nieuwsbrieven van 1 en 31 juli 2008 (www.stroomtarieven.be/archief/ar080701.htm en www.stroomtarieven.be/archief/ar080731.htm), maar gisteren, 11 september 2008, heeft minister Magnette het nogmaals gezegd en dit keer is het echt waar: iedereen die minder verdient dan 23.282 euro netto belastbaar per jaar, krijgt een energiecheque. Of om het met zijn eigen woorden te zeggen: "De forfaitaire korting gas-elektriciteit is een feit !".

Hij heeft er zelfs wat uitleg bij gegeven:

Vooreerst bevestigt hij dat de korting 50 euro zal bedragen voor wie zich hoofdzakelijk met elektriciteit verwarmt en 75 euro voor wie zich hoofdzakelijk met gas verwarmt.

Het bedrag van 23.282 euro heeft betrekking op de netto belastbare inkomsten zoals die voorkomen op de belastingbrief voor de inkomsten van het jaar 2006. Er circuleerden nogal wat uiteenlopende bedragen, al dan niet geÔndexeerd, maar nu staat het dus vast: 23.282 euro, netto belastbaar in het jaar 2007 (inkomsten 2006).

De korting is niet jaarlijks, maar eenmalig.

 

Toch weer niet voor iedereen

Als je in 2006 minder verdiende dan 23.282 euro, netto belastbaar, kan het toch nog zijn dat je naast de cheque vist. Je mag namelijk al niet genieten van het sociale tarief. Dan heb je je korting daarin al gekregen. Zie verder ook: "Nog wat voorwaarden".

 

Praktische informatie

Vanaf de maand oktober zullen alle gezinnen van hun elektriciteitsleverancier of gasleverancier een formulier krijgen, maar wel niet iedereen tegelijk in oktober. Het formulier zal bijgevoegd worden bij de jaarlijkse eindafrekening. Voor de gezinnen die deze afrekening al in juli, augustus of september hebben ontvangen, zal het formulier worden toegestuurd met een gewone brief. Zoals we eerder al zegden, was de cheque eigenlijk al bedoeld voor in juli. Een en ander betekent ook dat sommigen zullen moeten wachten tot juni 2009, bij hun eerstvolgende jaarafrekening.

De personen die in een pand wonen met een collectieve verwarmingsinstallatie (appartementen, sociale woningen, ...) en die geen individueel formulier zouden hebben ontvangen, kunnen zich richten tot de syndicus of de FOD Economie op het telefoonnummer: 0800/120.33 of via e-mail op het adres info@economie.fgov.be .Je moet het wel aanvragen want downloaden op de website van de FOD Economie kan (voorlopig) nog niet. Eigenaardig genoeg kan dat wel op de website van de krant De Standaard (zie www.standaard.be/extra/pdf/energiekorting.doc)

Het ingevulde formulier moet worden teruggestuurd naar de FOD Economie die de controles zal uitvoeren en de forfaitaire korting zal storten. Volgens onze inlichtingen zou het niet nodig zijn om uw belastingaanslagbiljet van 2006 mee te sturen, maar je weet maar nooit. Je moet het formulier ten laatste opsturen 60 dagen na ontvangst. Hoogstens 4 maanden daarna krijgt u uw korting op uw rekening gestort.

 

Nog wat voorwaarden

Niemand binnen het gezin mag genieten van het zogenaamde "sociaal tarief". Onder een gezin wordt verstaan: de persoon die gewoonlijk alleen of met andere personen een woning betrekt en er gezamenlijk leeft. De samenstelling van het gezin wordt bepaald in functie van de gegevens zoals ze staan vermeld in het Nationaal Register der Natuurlijke Personen.

De elektriciteit of het gas moet worden aangewend voor verwarmingsdoeleinden.

De maatregel is bedoeld voor personen die zelf de gevolgen van de prijsstijging voor brandstoffen moeten dragen. Zodoende wordt er geen korting toegekend aan personen die verblijven:

 

Wat met mazout?

Diegenen die hoofdzakelijk verwarmen met stookolie en aan dezelfde voorwaarden voldoen wat betreft inkomen, krijgen ook een energiecheque. (Dat zei de minister gisteren niet, maar het is wel zo). De mazoutcheque bedraagt 102 euro. Deze moet je niet aanvragen bij de FOD Economie, maar bij het OCMW van uw gemeente.

Voor mazout bestaat er geen sociaal tarief, maar wel een stookoliefonds. Hierdoor kunnen sommige categoriŽn van begunstigden misschien beter opteren voor een korting op de mazoutprijs zelf, zoals bij het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Voor meer informatie: wend u tot het OCMW van uw gemeente.

 

Tot slot

Als u aanvullende inlichtingen wenst over deze kortingen, raden wij u aan contact op te nemen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie : tel 0800 120 33 (gratis) of e-mail: info.eco@economie.fgov.be. Probeer geen informatie te zoeken op de website van de FOD Economie. Je zal tevergeefs zoeken.

 

Interessante links

www.stroomtarieven.be
www.gastarieven.be
www.mazoutprijzen.be
www.verwarmingskosten.be
www.energiesparen.be


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |