Er beweegt wat aan de stroom


 

Komkommertarieven in augustus?

 

Verhoging sociale tarieven

Vanaf 1 augustus 2008 verhoogden de sociale tarieven van zowel elektriciteit als gas. Zij volgen de evolutie van de Vlaamse energiemarkt. Zoals iedereen weet zijn de tarieven de laatste maanden internationaal, en dus ook in Vlaanderen, gevoelig gestegen. Niet zo voor de sociale tarieven: die blijven telkens 6 maanden vast.

De sociale tarieven worden als volgt door de energieregulator CREG samengesteld:

Vooreerst gaat de CREG na welke netbeheerder de goedkoopste is. Daarna wordt voor elke elektriciteits- en gasleverancier die in het gebied van die netbeheerder levert, het tarief genoteerd voor een 'gemiddelde klant'. Daarvan wordt het vast recht, of abonnement afgetrokken, zodat men nog alleen de kost voor de elektriciteit of het gas zelf bekomt. Vervolgens wordt nagegaan bij welke leverancier deze kost minimaal is. Deze minimale kost wordt dan als sociaal tarief vastgelegd voor iedere gerechtigde op het sociale tarief. Het sociale tarief is dus overal gelijk, bij om het even welke netbeheerder en ook bij om het even welke leverancier.

Uiteraard lijden de leveranciers hierop verlies. Opdat ze hun "sociale klanten" niet zouden afstoten, worden zij vergoed voor het verschil. Het geld voor die vergoeding moet natuurlijk van ergens komen. Dat komt van een fonds bij de CREG. Het fonds zelf krijgt zijn inkomsten dan weer van een deel van een heffing, "federale bijdrage" genoemd, die elke elektriciteitsverbruiker moet betalen, of van een speciale "toeslag beschermde klanten" die elke aardgasverbruiker moet betalen.

 

Resultaat van de berekening

Voor elektriciteit:

Van februari tot juli 2008 bedroegen de sociale tarieven als volgt (BTW inbegrepen):

Voor elke verbruikte kWh moet nog een federale bijdrage worden bijgeteld van 0,26837 ct/kWh. Bij het sociale tarief wordt geen energietaks aangerekend. Dit betekent dus een supplementaire korting van 0,23096 ct/kWh op het principe van het "allerlaagste van het allerlaagste" Vlaamse tarief.

Vanaf 1 augustus 2008 tot einde januari 2009 zullen de sociale tarieven (BTW inbegrepen) als volgt bedragen:

De federale bijdrage blijft vastgelegd op 0,26837 ct/kWh tot einde december 2008.

Voor aardgas:

Van februari tot juli 2008 betaalde u in het sociale tarief 3,126 ct/kWh, verhoogd met een federale bijdrage van 0,1151 ct/kWh, nogmaals verhoogd met een toeslag beschermde klanten van 0,1570 ct/kwh, of in het totaal 3,3981 ct/kwh, BTW inbegrepen.

Zoals bij elektriciteit is er ook geen energietaks verschuldigd in het sociale tarief. Dit vertegenwoordigt een supplementaire korting van 0,1197 ct/kWh t.o.v. het allerlaagste tarief met aftrek van het vast recht. Ook hier worden de gasleveranciers vergoed via de "toeslag beschermde klanten".

Vanaf 1 augustus 2008 tot einde januari 2009 zal u voortaan 4,629 ct/kW betalen voor uw gasverbruik. Tot einde 2008 blijven de federale bijdrage en de toeslag beschermde klanten ongewijzigd. In de veronderstelling dat deze bedragen ook voor 2009 zullen gelden, zal uw gasverbruik dus in het totaal 4,9011 ct/kWh kosten, wat een verhoging betekent van 44 %.

 

Ter herinnering

Als je elektrisch verwarmt zou je op 1 juli 2008 van Vadertje Staat een cheque van 50 euro cadeau moeten hebben gekregen, op voorwaarde dat je niet meer verdient dan 22.873 euro bruto per jaar. Voor diegenen die op aardgas verwarmen is dat 75 euro. Die cheque moet je wel aanvragen. Dit supplementje niet laten liggen dus. Alleen is het niet heel duidelijk waar je die cheque moet aanvragen.


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |