Er beweegt wat aan de stroom


 

Nieuwe berekening gratis kWh in 2008 (2)

 

Voor elk probleem een oplossing

Op 1 februari 2008 berichtten we over de nieuwe berekeningswijze die de Vlaamse Regering voornemens was te hanteren voor de gratis kWh. Een en ander was nodig, omdat er geen officiŽle tarieven meer bestaan in BelgiŽ en de bestaande verwijzing naar de officiŽle tarieven dus niet meer geldig was. De Vlaamse Regering besliste toen principieel om het "tarief" voor gratis kWh gelijk te stellen aan het sociale tarief (12,77 cent/kWh). Dat tarief is wel nog een officieel tarief.

 

Een nieuwe nieuwe berekening

De Vlaamse Regering kwam terug op haar eerste voorstel en besliste op 11 april 2008 definitief dat de gratis kWh moet worden gevalideerd tegen de "gewogen gemiddelde kWh-marktprijs". Dat is de gemiddelde kost die iedereen, van kleine verbruiker tot grote (huishoudelijke) verbruiker, moet betalen voor de kWh die hij niet gratis krijgt. "Gewogen" omdat geen gewoon gemiddelde wordt genomen. Dat zou te eenvoudig zijn. De elektriciteitsprijs van een grote leverancier zal bij de berekening meer doorwegen dan de prijs van een kleine leverancier. Bovendien zal de prijs in een groot distributienetgebied meer doorwegen dan de prijs in een klein distributiegebied. Tenslotte zal de prijs van het grootste aantal kleine of grote verbruikers meer doorwegen dan de prijs van het kleinste aantal kleine of grote verbruikers. Een vrij ingewikkelde berekening dus.

De VREG zal instaan voor de berekeningen. Zij zal elk jaar opnieuw de berekening maken, met als basis de prijzen van 1 januari waarop het recht op de gratis kWh betrekking heeft. Voor 2008 berekende de VREG dat dit neerkomt op 17,24 cent/kwh. (Te vergelijken met 17,60 cent/kWh vorig jaar).

Nu is het pakket gratis kWh (ter herinnering: 100 kWh per gezin + 100 kWh per gezinslid) al lang geen aantal gratis kWh meer, maar gewoon een vaste elektriciteitcheque die elk jaar opnieuw wordt berekend, onafhankelijk van de "echte" prijs die je voor een kilowattuur betaalt. Die cheque is wel afhankelijk van je gezinssamenstelling, maar niet van je inkomen en ook niet van je verbruik. Zoals hierboven uiteengezet worden voor deze cheque immers geen kilowatturen afgetrokken van uw verbruik, maar wordt een berekend en vast geldbedrag afgetrokken van je totaalfactuur. Voor een gezin met 4 personen is dat dit jaar dus 86,22 euro.

 

Nog meer goeds

Ook de federale regering maakte onlangs, op 1 april, bekend - nee dit is geen aprilgrap, ook al zegt Test-Aankoop van wel -, dat op 1 juli 2008 een elektriciteitcheque zal worden uitgedeeld. Deze bedraagt simpelweg 50 euro, op voorwaarde dat je niet meer verdient dan 22.873 euro bruto per jaar en op voorwaarde dat je elektrisch verwarmt. Dit is - bijna - dezelfde voorwaarde als voor de mazoutcheque (max. 23.282 euro bruto per jaar). Die mazoutcheque is dan weer geen cheque, maar in dit geval wel een korting op de werkelijke prijs, waarvan de hoogte dan nog eens afhankelijk is van die werkelijke prijs per liter.

De elektriciteitcheque van de federale regering is, in tegenstelling tot de Vlaamse, dan weer niet afhankelijk van je gezinssamenstelling.

Daarnaast bestaat er op federaal vlak ook nog een sociaal tarief. Hiervoor gelden weer nog andere voorwaarden, met verschillende categoriŽn van rechthebbenden, teveel en te ingewikkeld om op te noemen en niet altijd verbonden aan een maximum inkomen. Dit sociaal tarief kan worden toegepast van zodra een van de gezinsleden aan de voorwaarde voldoet. Het sociale tarief (officieel sociale maximumprijs), is het minimum van het minimum. Het tarief bestaat uit de combinatie van het minimum nettarief, waar ook in BelgiŽ, met het minimum tarief voor de elektriciteit zelf, van welke leverancier ook (behoudens kleine uitzonderingen). Het sociale tarief is ook vrijgesteld van de energietaks. Het sociale tarief is dus geen vaste elektriciteitcheque of korting, ook geen korting op een bestaand tarief, maar een "echte" sociaal-lage prijs per verbruikte kWh. Dat sociale tarief mag overigens ook gecumuleerd worden met bovenstaande korting van de gratis kWh.

 

En ook niet te vergeten:

Tenslotte bestaat er als sociale tegemoetkoming nog een budgetmetertarief. Dit is het tarief dat wordt aangerekend als je wegens betalingsmoeilijkheden door je leverancier in de steek bent gelaten en automatisch wordt overgedragen naar de zogenaamde sociale leverancier. Opgelet: dit tarief is wel hoger dan het (gewogen gemiddelde) markttarief, maar als je recht hebt op het sociale tarief, dan krijg je toch weer dat "minimum van het minimum" tarief. Het budgetmetertarief is niet afhankelijk van je gezinssamenstelling en ook niet van je inkomen. Het is wel verschillend van netbeheerder tot netbeheerder. Ook hier kan je combineren met de gratis kWh.

Zo simpel is dat allemaal.

 

Een toemaatje, nuttig om te weten

Voor wie de afrekening van zijn gratis elektriciteit voor 2007 nog niet heeft ontvangen, wat ondertussen weinig waarschijnlijk is, tenzij bij vergissing, zal de berekening nog steeds volgens de oude formule gebeuren. Nuttig om te weten is dat de gratis kWh elektriciteit voor heel 2008 wordt toegekend door de leverancier die u vorige week, op 1 april 2008, van elektriciteit voorzag, ook als u van plan zou zijn om al volgende maand over te stappen naar een andere leverancier. De korting voor de gratis kWh wordt toegekend op het ogenblik van de (jaar)afrekening van de leverancier waarbij je op 1 april van een bepaald jaar klant bent.

Zo simpel is ook dat.


Publiciteit


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |