Er beweegt wat aan de stroom


 

Prijsstijgingen? Stroom ze toch weg !

 

Weg met de prijsstijgingen!

In een pamflet, want zo zou je het persbericht van de CREG dat ze vandaag verspreidde kunnen noemen, stelt de CREG dat zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten, de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker ongedaan kan worden gemaakt.

In vergelijking met 2007 zal volgens de CREG een gemiddeld Vlaams huisgezin in 2008 voor haar elektriciteit in totaal 100 euro meer betalen. Voor een Waals huisgezin zou dat 80 euro zijn. Dit is een stijging van 15, respectievelijk 10 procent. Toch blijft de Waalse verbruiker meer betalen dan de Vlaamse (zo'n 175 euro).

Er zouden maatregelen kunnen worden genomen die de koopkracht veiligstellen en die de stijging van de factuur van 2008 volledig ongedaan maken. Meer nog, de elektriciteitsfactuur van de Vlaamse verbruiker zou met 40 euro kunnen dalen, die van de Waalse verbruiker zelfs met 55 euro.

De remedies zijn simpel:

Ten opzichte van de voorziene stijging, zouden al deze maatregelen samen kunnen leiden tot een daling van de eindfactuur van een gemiddeld Vlaams huisgezin met niet minder dan 140 ŗ 170 euro, voor elektriciteit alleen al.

Waar wacht men op?

 

Et alors?

Vorig weekend kondigde Electrabel aan dat zij de prijzen in 2008 niet zal laten stijgen, tenminste toch niet meer dan de indexering, de stijging van energieprijzen op de internationale markten, de stijging van haar personeelskosten en de stijging van de kosten die zij nog bijkomend moet dragen (o.a. de eventuele stijging van vervoerskosten).

"Dat zou er nog moeten aan mankeren," reageerde Test-Aankoop, "de prijzen werden pas gevoelig verhoogd vorig jaar, bovenop de normale indexering."

Dit hoeft geen verdere commentaar, tenzij misschien nog dit: Bijna alle andere elektriciteitsleveranciers hebben ook een tariefformule met vaste prijzen gedurende een heel jaar, soms zelfs zonder aanpassing of indexering van gestegen kosten. Electrabel is daar zeker niet de eerste, noch de enige.

De anderen maken daar alleen niet zoveel lawaai over.

 


Publiciteit:

 
Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |