Er beweegt wat aan de stroom


 

Energieleveranciers pleiten voor afschaffing gratis stroom

 

De energieleveranciers willen dat de maatregel die voorziet in een gratis hoeveelheid elektriciteit voor gezinnen wordt afgeschaft. De complexiteit van de maatregel maakt deze nodeloos duur en daarom komen er beter alternatieve maatregelen, zegt Febeg, de federatie van energieleveranciers.

Sinds 2002 krijgt elk Vlaams gezin jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit gratis. Het gaat om 100 kWh/jaar per gezin, met nog eens 100 kWh/jaar per gezinslid extra. Het was de bedoeling dat deze maatregel vooral de sociaal zwakkeren ten goede zou komen en dat de gezinnen tot energiebesparing zouden worden aangezet. De kosten van de maatregel worden immers doorgerekend in het distributienettarief, zodat de overige kWh duurder worden en dus aanleiding zouden moeten geven tot minder verbruik.

Maar de procedures en regels voor de toekenning van de gratis stroom zijn niet doorzichtig en geven aanleiding tot klachten bij de klanten, wat ongenoegen met zich meebrengt, zei Jan Herremans van de Federatie van Elektriciteitsleveranciers (FEBEG) op een hoorzitting gisteren in het Vlaams parlement.

Volgens Febeg zou de overheid beter een korting toekennen via de personenbelasting of werken met extra premies voor isolatie en energiezuinige toestellen. Als afschaffen geen optie is, pleit Febeg voor de toekenning van een vaste korting per huishoudelijke afnemer.

Ook volgens de distributienetbeheerders, die de maatregelen moeten financieren, loopt een en ander mis. Niet alle gezinnen worden bereikt. Vooral de sociaal zwakkeren vallen uit de boot, zeggen ze.

Eind vorig jaar pleitte de Gezinsbond in hetzelfde parlement voor het behoud van de gratis kWh. Het Vlaams Energieagentschap toonde toen evenwel aan dat er geen energiebesparend effect uitging van de maatregel en ook de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kon geen echt sociale dimensie ontdekken.

Naar verluidt zou de SP.A nu aandringen om ook de gratis levering van een hoeveelheid gas aan ieder gezin verplichtend te maken, wellicht met dezelfde argumentatie van sociaal rechtvaardig en energiebesparend. Of ze dit dan eveneens wil laten financieren door een verhoging van de prijs van het gas dat dan wel nog moet betaald worden, of op welke andere manier, vertelt ze er niet bij.

Dat ondertussen de federale overheid zeer recent nog de sociale tarieven, zowel voor gas als voor elektriciteit, drastisch heeft verlaagd (overigens eveneens te financieren door verhoogde "andere tarieven"), is iedereen blijkbaar ontgaan. Maar ja, dat komt natuurlijk niet "iedereen" ten goede, alleen de sociaal zwakkeren.Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |