Er beweegt wat aan de stroom


 

Stijging nettarieven 2008 onvermijdelijk

 

Een uitspraak van het hof van beroep

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), heeft de voorstellen bestudeerd van de Waalse en Brusselse elektriciteitsnetbeheerders voor de tarieven die ze vanaf 1 januari 2008 zouden willen toepassen.

De CREG is het orgaan dat de nettarieven, na onderzoek van de voorstellen, moet goed- of afkeuren. De CREG stelt vast dat een gevoelilge tariefstijging onvermijdelijk is. Zij wijt dit aan het feit dat zij van het Brusselse hof van beroep niet langer appreciatiebevoegdheid heeft gekregen om onredelijke kosten te verwerpen. De CREG moet de boekhoudkundige gegevens, met andere woorden de reŽle kosten, in hun geheel aanvaarden, ook als ze volgens de CREG niet redelijk zijn.

 

Vooral toegepaste afschrijvingen geviseerd

Het probleem stelt zich vooral in verband met de afschrijvingspercentages. Daar heeft de CREG volgens het hof van beroep geen regelgevende bevoegdheid over. Totnogtoe oordeelde de CREG dat zij dat wel had en legde zij bijgevolg beperkingen op voor wat de afschrijvingspercentages betreft, die volgens haar in het verleden te hoog werden ingeschat.

De verwachte prijsstijging zou verschillen van regio tot regio. Hoewel blijkbaar nog geen onderzoek is gebeurd naar de voorstellen van de Vlaamse netbeheerders, meent de CREG dat voor Vlaanderen de distributienettarieven met 20 tot 23 % zouden kunnen stijgen. De elektriciteitsdistributienettarieven maken ongeveer 15 % uit van de kostprijs voor elektriciteit, zodat de totale elektriciteitskost met zo'n 3 % zou stijgen. Volgens de CREG betekent dat 20 ŗ 30 euro per gemiddeld gezin.

 

Ook nog andere oorzaken

Ook zonder de afschrijvingsproblematiek zouden de nettarieven met zo'n 5 % zijn gestegen, o.a. tengevolge van de gestegen openbaredienstverplichtingen (hulp aan energiebesparing bij de verbruikers en hulp aan de sociaal minder begunstigden) en door de afschrijvingen op meerwaarden die door de overheid worden opgelegd. Niet voor niets had zij vorig jaar al gemeld dat de "rek van dalende tarieven" er niet meer in zat.

De CREG pleit ervoor dat de wet zou worden gewijzigd, zodat zij ook de redelijkheid van de kosten zou kunnen beoordelen en dus eventueel verwerpen als zij meent dat de kosten bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn, weliswaar rekening houdend met de opgelegde activiteiten door de bevoegde overheid.Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |