Er beweegt wat aan de stroom


 

Sociale tarieven eindelijk bekend gemaakt

De lang verwachte hervorming van het sociale tarief is eindelijk een feit. De CREG publiceerde dinsdag 4 september 2007 in alle stilte en bijna verdoken op haar website, de nieuwe sociale tarieven voor elektriciteit. Eerder al was het ministerieel besluit van 27 augustus 2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007. (Maar wie leest dat nog?)
Zoals bekend waren de sociale tarieven sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt op 1 juli 2003 dikwijls duurder dan de tarieven van de "vrije" leveranciers. Hieraan komt nu een einde.

Drastische vereenvoudiging

De sociale tarieven werden tot hiertoe maandelijks berekend volgens de indexeringsformules van de gewone tarieven. Er werd voor het sociale tarief evenwel geen "vast recht" aangerekend, tenminste toch niet voor een eenvoudige teller, wel voor een dag/nacht teller of eventueel een uitsluitend nacht teller. Daarbovenop waren de eerste vijfhonderd kWh gratis. Samen met de 100 kWh gratis per gezin en nog eens 100 kWh per gezinslid, toegekend voor iedereen in het Vlaamse Gewest, was het wel een complexe situatie, temeer daar beide "gratis" elektriciteit niet mocht worden gecombineerd: men kreeg gewoon het voordeligste van de twee stelsels.

Vanaf nu worden de sociale tarieven voor zes maanden vastgelegd en is er dus geen indexering meer. Het sociale tarief kent ook geen gratis kWh meer, maar de prijs van te betalen kWh wordt wel drastisch verlaagd. Bovendien kan het sociale tarief nu wel worden gecombineerd met de Vlaamse gratis elektriciteit. De Vlaamse gratis kWh is nu immers altijd voordeliger dan de "sociale", aangezien deze laatste niet meer bestaat.

Concreet is het tarief nu vastgesteld als volgt:

Opgelet: op al deze bedragen (ook deze tussen haakjes trouwens) is ook nog 21 % BTW, de "federale bijdrage" en de "bijdrage voor de gemeenten" verschuldigd, met uitzondering van de "energietaks". Sociale tarieven zijn vrijgesteld van de energietaks (0,2310 ct/kWh).

 

Toch nog ingewikkeld

Normaal zou het sociale tarief moeten ingegaan zijn op 1 augustus 2007 en volgens het ministerieel besluit is dat nog altijd zo. Maar daarvoor is het nu natuurlijk te laat. De leveranciers kunnen zich niet meer aanpassen, en zeker niet met terugwerkende kracht. Daarom is een overgangsperiode voorzien.

Tussen 1 augustus en 31 oktober factureren de leveranciers "voorlopig" nog volgens het oude systeem, inclusief indexeringen met de fameuze Nc en Ne.

Tussen 1 november 2007 en 31 januari 2008 wordt het bijzonder ingewikkeld. In die periode worden bovenstaande tarieven aangerekend, maar met aftrek "van het verschil tussen het oude tarief en het nieuwe tarief". Dit verschil wordt maandelijks door de CREG berekend, maar dan wel in de veronderstelling dat u jaarlijks 3500 kWh verbruikt, waarvan eventueel 1900 kWh 's nachts. Niet op het werkelijke verschil dat er zou zijn met uw werkelijk verbruik dus. Voor de berekening van het uitsluitend nachttarief wordt verondersteld dat u jaarlijks 12.500 kWh verbruikt.

 

En wat dan met de gewone tarieven?

De indexeringsparameter Nc blijft dalen. De dalende tendens ziet men dan ook in de nieuwe september-tarieven van Essent, Luminus Actief en Standaard en Nuon Flex. Sommige tarieven blijven evenwel stabiel. Dit is het geval met Luminus Direct en Nuon Comfort. De prijs bij Electrabel daarentegen stijgt zowel voor Energy Plus "vast" als voor het standaard tarief (behalve het nachttarief, dat constant blijft).

Overigens is de markt nog een beetje op zoek. Het "2 jaar vast" tarief van Essent, dat nog niet zo heel lang bestaat, wordt alweer verlaten. Het "3 jaar vast" tarief blijft evenwel bestaan. Ook Nuon kent sinds kort een "3 jaar vast" tarief. Terwijl bij Essent het "3 jaar vast" goedkoper is dan één jaar vast, is dat bij Nuon juist omgekeerd. Alles hangt zo een beetje af van wat de leveranciers denken hoe de internationale prijzen in de toekomst zullen evolueren.

De nieuwe vindt men zoals gewoonlijk op www.stroomtarieven.be/bereken.php.

 Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |