Er beweegt wat aan de stroom


 

Van de groene solden en de jojo

 

Opmerkelijke maand april 2007: de prijsindexen voor elektriciteit dalen. Voor kenners: zowel de Nc als de Ne zijn in de maand maart gedaald, zodat normalerwijze de elektriciteitsprijzen van april in neerwaartse zin worden aangepast.

Dat is inderdaad dan ook het geval voor de tariefformules die geïndexeerd zijn, behalve bij Electrabel Energy Plus. Electrabel heeft als enige elektriciteitsleverancier nog steeds de onhebbelijke gewoonte om de gemiddelde prijs van de laatste twaalf maanden te publiceren. Dat is niet alleen in tegenspraak met de afspraak die hierover werd gemaakt met minister van consumentenzaken Freya Van den Bosche, maar is ook misleidend. Wegens de indexering zijn de gemiddelde prijzen uit het verleden immers lager dan wat we op dit ogenblik kunnen verwachten, zodat de consument door Electrabel op een verkeerd been wordt gezet.

De "vaste prijs" formules van de meeste leveranciers worden doorgaans niet aangepast aan de huidige dalende tendes. Commercieel is dat goed gezien. Je kan een tijdje winst maken, terwijl je juist de "vastheid" van je prijsformule in de verf kan zetten en later, bij weer stijgende prijzen, zonder verlies toch nog een tijdje "vast" kan blijven. Dit alweer niet bij Electrabel Energy Plus Vast. Daar gaan de prijzen deze maand in jojo-stijl: zowel stijgend als dalend (en zelfs in niet geringe mate), naargelang je netbeheerder.

Wat is hier dan weer aan de hand? Doodeenvoudig: Electrabel publiceert vanaf deze maand haar elektriciteitstarieven met de "nieuwe nettarieven" die vanaf 1 januari 2007 al in voege waren. En dit voor de marktleider! Het is geweten dat de nettarieven van 2007 nogal wat wijzigingen hebben ondergaan ten opzichte van deze van 2006. Laat u daarbij door Electrabel echter niet beetnemen: dit betekent niet dat de klanten van deze tariefformule gedurende 3 maanden aan het oude, zogenaamde "all-in" tarief hebben kunnen verbruiken. In de bijzondere voorwaarden staat immers letterlijk "Indien de nettarieven .. van uw distributienetbeheerder wijzigen, behouden wij ons het recht voor om uw vaste prijs dienovereenkomstig aan te passen." Wat is dan nog vast en betrouwbaar in een prijspublicatie?

Essent komt ook met een goeie: onder het motto "De zekerheid van een vaste elektriciteitsprijs" en "Met Essent zorgt u voor het milieu zonder één euro meer uit te geven", vergasten zij u met een naar eigen zeggen "Tijdelijk aanbod: Essent groen aan de prijs van Essent vast".

Een ware solden-actie blijkbaar. Maar wat is er in werkelijkheid aan de hand? Ondanks de dalende tendens van de elektriciteitsindexering (zie hierboven) is de prijs van Essent Vast wel degelijk gestegen. De prijs van Essent Groen is weliswaar harder gedaald dan de stijging van Essent Vast, zodat men globaal genomen alleen voor "groen" van een solden kan spreken. Zoals in de echte solden is het wellicht zo dat "de groene collectie" aan bradeerprijzen de deur uit moet omwille van een te gering succes aan de 'normale' prijzen.Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |