Er beweegt wat aan de stroom


 

Energie in armoede

 

Vlaams minister van Energie Kris Peeters kreeg begin februari 2007 van de Vlaamse Regering de opdracht om in het Vlaams Parlement een decreet in te dienen dat moet tegemoet komen aan de problemen die zich stellen bij energie-armoede.

Om er voor te zorgen dat mensen die problemen hebben met de betaling van de energiefactuur niet zomaar worden afgesloten, werd reeds van bij de start van de vrijmaking van de energiemarkt een aantal sociale energie-maatregelen ingevoerd.

Op dit ogenblik kan afsluiten in geval van onveiligheid, fraude en klaarblijkelijke onwil. Onwil is kunnen maar niet willen betalen.

Armenverenigingen zouden vastgesteld hebben dat ook wordt afgesloten zonder dat er sprake is van onwil om te betalen, alleen maar omdat de persoon gewoon niet kan betalen. De armenverenigingen hebben daar een rapport over gemaakt en aan de Vlaamse Regering bezorgd. Deze heeft nu de maatregelen grondig geŽvalueerd en daar de nodige conclusies uit getrokken.

Niet alleen zal het voortaan worden verboden om afnemers van wie het leveringscontract werd opgezegd, de zogenaamde gedropte klanten, dropkosten aan te rekenen. De elektriciteitsleveranciers "droppen" namelijk klanten bij de netbeheerder als de klant niet betaalt en rekenen hiervoor soms zelfs een vergoeding aan. De netbeheerder moet dan op eigen kosten deze klanten verder van elektriciteit en/of gas voorzien en uitmaken of de betrokken klant vervolgens na een bepaalde procedure ook mag worden afgesloten. Het wordt wel verboden om een gezin af te sluiten, alleen maar omdat het in armoede leeft. Het feit alleen van betalingsmoeilijkheden is dus geen reden voor afsluiting.

Afsluitingen van elektriciteit en aardgas moeten dus beperkt blijven tot een aantal noodgevallen zoals onveiligheid, leegstand, fraude of als een afnemer die geen wanbetaler is moedwillig een leveringscontract weigert te sluiten.

Afsluiten kan trouwens ook alleen maar na een onderzoek door een Locale Adviescommissie bij het OCMW van de gemeente, met als doel om na te gaan of de situatie van de betrokken afnemer niet precair wordt als de energietoevoer daadwerkelijk wordt afgesloten.

Pas na een unanieme beslissing van deze Locale Commissie tot afsluiting, kan ook worden afgesloten ingeval:

Wanneer een klant niet kan betalen maar toch niet wordt afgesloten, moet de elektriciteit uiteraard wel worden geleverd. Dit heeft een kostprijs. Deze kosten worden in principe doorgerekend in de nettarieven van diegenen die wel kunnen betalen.

De CREG, die moet beslissen over de nettarieven, lag enkele weken nog onder vuur van de netbeheerders en het Vlaams Parlement omdat zij zou weigeren de kosten van deze zogenaamde openbaredienstverplichtingen in aanmerking te nemen bij het bepalen van de nettarieven.

 Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |