Er beweegt wat aan de stroom


 

Hoe groen is de stroom?

 

Voor groene stroom betaal je meer dan voor gewone stroom. Milieubewuste mensen zijn bereid daar bewust voor te kiezen. Maar zijn ze wel zeker dat de maatschappij hen groene stroom levert en geen gewone stroom? Tenslotte heeft de stroom die uit het stopcontact komt geen kleur. En is de groene stroom die door de producent werd opgewekt al niet verkocht aan anderen, terwijl jij het overschot krijgt? De VREG controleert wel het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (het groenpercentage) van de verschillende leveranciers, maar hoe wordt die dan verdeeld?.

Om op al deze vragen een antwoord te geven, biedt de VREG nu de mogelijkheid om op een eenvoudige manier het aandeel groene elektriciteit op een specifiek afnamepunt (uw meter dus) na te gaan. Deze controle gebeurt aan de hand van het aantal garanties van oorsprong. Dit zijn bewijzen van groene productie die iedere leverancier aan de VREG voorlegt in verhouding tot zijn totale elektriciteitslevering.

Iedereen kan vanaf nu meewerken aan de steekproefgewijze controle van de VREG. De VREG gaat na of een leverancier bij zijn rapportering aan de netbeheerder inderdaad alle afnemers vermeldt die zijn groene product(en) afnemen. Indien dat niet het geval is, is er ergens een lek.

Als u voor uzelf wil nagaan of het groenpercentage in uw elektriciteitslevering wel degelijk gelijk is aan het aandeel dat uw leverancier beweert, dan kan u dit gratis door de VREG laten controleren. Dit kan best via e-mail (adres: groenestroom@vreg.be). In deze e-mail moet u minstens volgende gegevens vermelden:

  1. uw contactgegevens (naam en emailadres);
  2. de naam van uw netbeheerder;
  3. de EAN-code van het aansluitingspunt waarvan u het groenpercentage wil controleren (deze code wordt op uw factuur vermeld);
  4. de naam van het elektriciteitsproduct dat u volgens uw contract van uw leverancier afneemt.

U kan dezelfde gegevens ook telefonisch doorgeven. Om de administratieve last te beperken voert de VREG eenmaal per maand de controle uit. Daarom moet u rekening houden met een wachttijd van ongeveer een maand eer de resultaten van de controle bekend zijn.

Meer info vindt u op www.vreg.be/vreg/particulieren/groencontr.htm.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |