Er beweegt wat aan de stroom


 

Milde stroomprijzen in een vrije markt

 

De VREG stelde op 28 februari 2006 haar analyse van de Vlaamse elektriciteitsprijzen van de maand januari voor en vergeleek deze met de prijzen die in WalloniŽ nog gelden. In WalloniŽ is er nog steeds geen keuzevrijheid van leverancier.

De belangrijkste vaststelling in het rapport van de VREG is dat de vrijmaking zelfs voor niet-actieve afnemers voordelen oplevert. De Vlaamse gezinnen die wel kiezen, kunnen bovendien nog een aanzienlijke bijkomende besparing realiseren.

De vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt heeft volgens de VREG een milderend effect gehad op de prijzen voor huishoudelijke en kleine afnemers. Vergelijken we het prijspeil in Vlaanderen vandaag met de Waalse markt, dan kan het positieve effect op de kostprijs voor energie van de Vlaamse burgers niet ontkend worden, zegt de VREG. Ook de dalingen van de distributienettarieven die in januari 2006 van toepassing werden, hebben opnieuw een gunstige invloed gehad op het gemiddelde prijspeil van alle gezinnen, aldus de regulator.

Vandaag blijkt nog steeds een kwart van de Vlaamse huishoudelijke afnemers nog geen keuze te hebben gemaakt. Deze betalen dan ook de hoogste prijs. Nochtans betalen ze ondanks de context van internationaal oplopende energieprijzen nog steeds licht minder dan het niveau van vůůr 1 juli 2003, het ogenblik waarop de keuze werd vrijgemaakt.

Een gezin dat wel een actieve leverancierskeuze maakte en dat bewust voor de goedkoopste leverancier heeft gekozen, zou jaarlijks gemiddeld zo'n 54 euro minder betalen dan een passief gezin.

Anderzijds blijkt dat het sociaal elektriciteitstarief voor een gezin met een doorsnee verbruik op dit ogenblik geen aantrekkelijk aanbod meer vormt. Over het algemeen hebben enkel afnemers met een veel kleiner dan gemiddeld verbruik er voordeel bij om het sociaal tarief aan te vragen.

Het volledige rapport van de VREG vindt u terug op de VREG-website: www.vreg.be/vreg/documenten/persmededelingen/PERS-2006-2.pdf


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |