Er beweegt wat aan de stroom


 

Klare stroom

 

Het is een oud zeer. Wie vindt nog zijn weg als hij de tarieven van de verschillende leveranciers wil vergelijken? In onze vorige nieuwsbrief meldden wij het al: zelfs de leveranciers zijn het blijkbaar niet eens over sommige kosten die nochtans voor iedereen dezelfde zijn (zie archief: "Onenigheid op de stroom").

Minister van Economie Marc Verwilghen wil daar wat aan doen. "De tarieven voor de energie zijn te hoog en de facturen zijn zeer onduidelijk" aldus Verwilghen. Hij wil daarom een brochure verspreiden over de diverse tariefcomponenten op de factuur.

De bedoeling is dat de consument per onderdeel van de factuur gemakkelijk kan nagaan hoeveel en waarvoor hij betaalt. Hij verwijst daarbij naar de CREG die een studie heeft gemaakt over "De ideale factuur", waarbij deze een aantal sleutelgegevens opsomt die op de factuur dienen aanwezig te zijn.

Maar is dit laatste wel zo verstandig? De brochure naar waar de minister verwijst is zeker noodzakelijk: een uitleg van de overheid over de verschillende componenten van de elektriciteits- en gasprijzen, met de juiste cijfers voor wat betreft de nettarieven en de heffingen, had er al lang moeten zijn. En niet de ingewikkelde formules en honderden getallen zoals ze nu worden gepubliceerd, maar eenvoudig: dat wat jij en ik moeten betalen.

De minister hoeft daarvoor niet te wachten tot 1 juli 2006 en evenmin op een overleg met de sector zoals hij van plan is om te doen. De cijfers zijn wat ze zijn, daar moet niet over worden gediscussieerd. De cijfers kunnen wat betreft nettarieven en heffingen op de websites van de CREG en de VREG zelfs nog deze week worden gepubliceerd. Trouwens, ook al zouden de correcte gegevens op de factuur staan, dat wil nog niet zeggen dat ze ook al bij voorbaat zo worden gepubliceerd op de tariefkaarten. Naar andermans factuur moeten vragen om te kunnen vergelijken, is nu ook niet bepaald handig.

Daarmee komen wij bij die ideale factuur en/of tariefkaart. Sommige leveranciers hebben een zeer eenvoudige en dus perfect verstaanbare tarifering. De kroon spant Ecopower met een volledig vlak tarief: 15 cent per kWh, onafhankelijk van gelijk welke andere overweging. Geen verschil tussen dag en nacht, geen gezeur over indexering, geen problemen met gewijzigde nettarieven of heffingen, geen verschillen tussen netbeheerders. Kan het nog duidelijker? Verplichten om al de onderdelen afzonderlijk te vermelden, als ze toch geen invloed hebben op de uiteindelijke prijs, zal de informatie alleen maar ingewikkelder maken. Als wij meer willen weten, bijvoorbeeld over welk deel de leverancier voor hemzelf in rekening brengt, lezen wij het wel in de brochure of op de website(s) van de overheid.

Tenzij het de bedoeling is om iedereen te verplichten om ook zijn tariferingswijze zelf aan te passen, zal het voornemen van de minster de vergelijkbaarheid tussen de leveranciers geenszins verhogen.

Verplichten om volgens een bepaalde tariefstructuur te factureren en te publiceren zal de vergelijking inderdaad gemakkelijker maken, maar maakt het voor de nieuwkomers ook bijzonder moeilijk om zich nog te onderscheiden door een betere dienstverlening of mensvriendelijker aanpak. Bovendien verhogen de administratieve kosten voor de kleine spelers verhoudingsgewijs veel meer dan voor de gevestigde waarden, wat toch niet de bedoeling kan zijn.

Het is dus aan de overheid zelf om klare wijn te schenken, met naast officiŽle tarieven en heffingen, ook duidelijke en eenvoudige communicatie over wat dat allemaal inhoudt. Aan de leveranciers om hun deel van de informatiestroom klantvriendelijk in de verf te zetten.

Een overleg en overeenkomst met de overheid over dit laatste is uiteraard wel van harte welkom, evenals het door de minister aangekondigde onderzoek naar de manier waarop de tarieven nog verder naar beneden kunnen. Zolang de overheid zich niet met de tarieven zelf bemoeit is alles OK. Het reeds lang aanslepende probleem dat de officiŽle sociale tarieven in vele gevallen hoger liggen dan deze van de leveranciers, is een duidelijk voorbeeld over hoe het niet moet.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |