Er beweegt wat aan de stroom


 

Stop de energie-armoede want de energie-armoede stopt niet

 

In een periode van volle aandacht voor de energie-armoede lichtte Vlaams minister Kris Peeters op 15 december 2005 de maatregelen toe die hij voornemens is om te nemen teneinde afsluitingen van de elektriciteits- en gasvoorziening bij kansarmen in de toekomst te voorkomen.

De voorstellen moeten ertoe bijdragen dat mensen die in armoede leven toch op een menswaardige manier kunnen leven. Concreet stelt minister Peeters voor om afsluitingen van elektriciteit of aardgas te beperken tot een aantal noodgevallen, om beschermde afnemers die door hun elektriciteitsleverancier gedropt worden geen dropkosten aan te rekenen, om de gratis kWh voor beschermde klanten te verhogen en tot slot, om het ter beschikking gesteld minimaal vermogen te verhogen van de huidige 6 Ampère tot 8 Ampère voor een gezin zonder kinderen en 12 Ampère voor een gezin met kinderen.

Volgens de huidige regeling mogen vanaf 15 december mensen niet meer van elektriciteit worden afgesloten. Voor aardgas is dat reeds vanaf 1 december. Minister Peeters wil nu deze perioden uitbreiden en gelijkschakelen. Een gezin afsluiten kan alleen in geval van onveiligheid en fraude of na een unaniem advies van de zogenaamde Lokale Advies Commissie, waaruit blijkt dat er een klaarblijkelijke onwil is om zijn elektriciteitsrekening te betalen.

Minister Peeters heeft daarom een reeks maatregelen in voorbereiding die afsluitingen tot een minimum moeten beperken. "Een land dat zich beschaafd noemt," aldus de minister, "duldt geen afsluitingen van elektriciteit of aardgas om reden van armoede."

"Afsluitingen dienen absoluut beperkt te blijven tot een aantal noodgevallen, met name onveiligheid, leegstand, fraude, of weigering tot het ondertekenen van een contract, of ook wanneer na een degelijk sociaal onderzoek blijkt dat de betrokkene wel kan maar niet wil betalen", gaat de minister verder.

Tijdens de maanden december, januari en februari zal afsluiten van elektriciteit en aardgas in de toekomst geheel worden verboden. Buiten de maanden december, januari en februari krijgt de minister de mogelijkheid om afsluiten te verbieden om reden van vrieskou.

De Locale Advies Commissies krijgen de mogelijkheid om unaniem een voorwaardelijk gunstig advies tot afsluiting te geven, op voorwaarde dat eerst een degelijk sociaal onderzoek wordt verricht.

Het wordt ook verboden om aan zogenaamde beschermde afnemers die gedropt worden, kosten aan te rekenen wanneer hun contract wordt opgezegd. Beschermde afnemers zijn rechthebbenden op het specifiek sociaal tarief of op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, alsook mensen in collectieve schuldenregeling of in budgetbegeleiding bij het OCMW.

Voor beschermde afnemers zal de gratis geleverde kWh worden verhoogd. Met hoeveel wordt momenteel nog bekeken. "Want de gratis kWh veroorzaakt in bepaalde gevallen een omgekeerde sociale herverdeling" zegt de minister. "Zo betalen arme alleenstaande grootverbruikers mee de gratis kWh van welstellende gezinnen met een klein verbruik en een groot kindertal. Arme gezinnen zijn niet altijd kleine verbruikers, want armen wonen doorgaans in slecht geïsoleerde woningen, verwarmen vaak ook met elektriciteit en schaffen zich vaak tweedehands huishoudtoestellen aan die veel stroom verbruiken."

De minimale ter beschikking te stellen 6 Ampère zal worden verhoogd tot 8 Ampère voor een gezin zonder kinderen en 12 Ampère voor een gezin met kinderen.

Alle voorgenomen maatregelen moeten nog in wetteksten en reglementeringen worden omgezet.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |