Er beweegt wat aan de stroom


 

Na een overstap stromen de facturen binnen

 

In haar nieuwsbrief van 24 maart 2005 verspreidde de VREG een toelichting in verband met de jaarlijkse meteropname en de afrekeningsfactuur van je elektriciteitsleverancier. Hieronder volgt in het kort de inhoud van dit bericht :

Uw elektriciteitsleverancier maakt in principe elk jaar een eindafrekening op basis van de meetgegevens van de netbeheerder. De datum van de jaarlijkse meteropname van uw netbeheerder varieert van gebied tot gebied. Vanuit efficiëntieoverwegingen rijdt een meteropnemer niet kriskras door Vlaanderen, maar groepeert hij de meteropnames. De meteropnames worden ook gespreid over het hele jaar.

De eindafrekening van uw leverancier is altijd gebaseerd op een jaarlijkse meteropname. De meteropnemer komt echter niet elk jaar langs. Het kan ook zijn dat je zelf je meterstand moet doorgeven met een meterkaart, via de telefoon of via het internet. Het verschil tussen wat u in de loop van het jaar bij de tussentijdse facturen al betaalde en het bedrag gebaseerd op het werkelijke verbruik, wordt met de eindafrekening geregeld.

Indien u echter in de loop van het jaar van leverancier verandert, gebeurt op dezelfde manier ook tussentijds een meteropname. Uw oude leverancier verstuurt u dan eveneens een eindfactuur, maar dan op basis van het verschil tussen deze tussentijdse meterstand en de vorige, jaarlijkse gewone meteropname. De nieuwe leverancier vertrekt op zijn beurt uitsluitend van deze tussentijdse meterstand (en niet van de jaarlijkse opmeting) voor het opstellen van zijn facturen. Het energieverbruik kan dus nooit twee keer aangerekend worden.

Uw nieuwe leverancier zal u vervolgens eerst een aantal voorschotfacturen sturen en zijn eerste eindafrekening versturen na de gewone meteropname, dus op het gewone tijdstip dat elk jaar plaats vindt. Dit zal in de meeste gevallen dus vroeger zijn dan één jaar na uw overstap naar deze leverancier.

Een gewone jaarlijkse eindafrekening van uw leverancier dient bijgevolg om het verschil tussen de tussentijds betaalde bedragen die gebaseerd zijn op een geschat verbruik en het te betalen bedrag op basis van het werkelijke verbruik, te corrigeren. Als u meer verbruikt heeft dan was ingeschat, moet u bijbetalen. Als u minder verbruikt heeft dan ingeschat, krijgt u geld terug of wordt dit verrekend met uw volgende facturen. Als u vindt dat uw maandelijkse of driemaandelijkse voorschotfacturen te hoog of te laag zijn naargelang uw jaarlijks verbruik, kan u trouwens altijd aan uw leverancier vragen om het bedrag van de voorschotfacturen aan te passen.

In het geval u van leverancier verandert, is de eindafrekening van de oude leverancier,(een definitieve eindafrekening dus), het verschil tussen wat u reeds met voorschotten betaalde en het te betalen bedrag voor het verbruik tussen de laatste eindafrekening die u van deze leverancier ontving en het tijdstip waarop u overstapte naar uw nieuwe leverancier.

Er zijn geen kosten verbonden aan een normale meteropname. De kosten van de jaarlijkse meteropname of de meteropname bij overstap naar een andere leverancier worden door de netbeheerders opgenomen in de algemene distributienettarieven. Als u zelf een bezoek van een meteropnemer aanvraagt bij uw distributienetbeheerder, moet u deze extra kosten wel zelf betalen.

Meer informatie en een praktisch voorbeeld vindt u op de website van de VREG (zie Faq)


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |