Er beweegt wat aan de stroom


 

Groenestroomprijzen gered

 

Bij de producenten van groene stroom heerste midden januari 2005 grote beroering door een actie van Essent om bij de Raad van State het systeem van de steun aan groene stroom voor de Vlaamse producenten aan te vechten. Essent kreeg op 23 december 2004 voorlopig gelijk, wat begin dit jaar uitlekte. Essent profileert zich nochtans als groenestroomleverancier, maar dan voornamelijk vanuit Nederland. Hoewel de Raad van State geen probleem ziet in een afscherming van Nederlandse (reeds gesubsidieerde) groene stroom, heeft zij wel problemen met de afscherming van groene stroom afkomstig uit WalloniŽ.

Er is nochtans geen afscherming van de stroom zelf, noch vanuit Nederland, noch vanuit WalloniŽ of de zeegebieden. Alleen werd een toch wel ingenieus ondersteuningsmechanisme van de Vlaame Regering beperkt, doordat de bewijsstukken (certificaten genoemd) die moeten bewijzen dat "ergens" groene stroom werd geproduceerd, alleen worden aanvaard indien deze zogenaamde groenestroomcertificaten afkomstig zijn uit Vlaanderen of uit de Belgische zeegebieden.

En het zijn juist deze bewijsstukken die de meeste waarde hebben (meer dan de stroom zelf), omdat elektriciteitsleveranciers de verplichting hebben een aantal van deze bewijstukken bij de energieregulator VREG in te leveren, op straffe van boete. Wanneer de leveranciers geen verplichtingen meer hebben, zullen zij ook niet meer bereid zijn om geld te geven voor de certificaten die de groenestroomproducenten overigens gratis krijgen. Vandaar de onrust bij de producenten.

De Vlaamse Regering schrapte op 21 januari 2005 de beperking dat deze certificaten afkomstig moeten zijn uit Vlaanderen. Op deze wijze is er geen discriminatie meer tussen Vlaanderen en WalloniŽ en kan het systeem blijven bestaan. De certificaten uit Vlaanderen kunnen opnieuw worden aanvaard, zodat ook de producenten opnieuw verzekerd zijn van hun inkomsten. Een en ander was dringend, want deze certificaten moeten ten laatste op 31 maart door de elektriciteitsverkopers bij de VREG worden ingediend.

Toch blijft er nog een eigenaardigheid. Volgens het communiquť van de Vlaamse Regering verandert er in wezen niets, aangezien het Elektriciteitsdecreet (dat door het Vlaams Parlement werd gestemd) nog steeds bepaalt dat certificaten voor elektriciteitsproductie buiten het Vlaamse Gewest slechts aanvaardbaar zijn indien de Vlaamse Regering daartoe uitdrukkelijk beslist. En dat heeft zij kennelijk (nog) niet gedaan.

Met andere woorden : de prijzen wijzigen niet, ook uw "bijdrage groene stroom" zal dus niet wijzigen, de discriminatie is verdwenen, maar certificaten buiten Vlaanderen worden toch nog niet aanvaard.

Een en ander moet nog definitief worden beslist. De wet bepaalt immers dat na een principiŽle beslissing van de Vlaaamse Regering nog het advies moet worden gevraagd van de VREG, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Raad van State.

Het wordt dus haasten om de tekst tegen 31 maart 2005 definitief in het Staatsblad te krijgen.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |