Er beweegt wat aan de stroom


 

Stromende wensen voor een voorspoedig nieuwjaar.

 

Stroomtarieven-nieuwsbrief wenst alle abonnees vrolijke kerstdagen en een voorspoedig jaar 2005 met aantrekkelijke energietarieven. Stroomtarieven.be spant zich sinds midden december 2000 - vandaag dus reeds meer dan vier jaar - in om de Vlaming te informeren over de stand van zaken in verband met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

Op 23 december 2004 kondigde federaal minister voor energie Marc Verwilghen een nieuw inititatief aan : een centrale informatiedienst voor alle consumenten en een ombudsdienst voor de klachtenbehandeling. De ombudsdienst krijgt duidelijke door de wet vastgelegde bevoegdheden, die niet interfereren met andere bestaande geschillenkamers of bemiddelingsdiensten op federaal of gewestelijk niveau.

Bij de informatiedienst zullen alle elektriciteitsafnemers, zowel de residentiŽle als de industriŽle gebruikers terechtkunnen met vragen en verzoeken om informatie. De onderzoeken van de Vlaamse regulator VREG wijzen volgens de minister uit dat de assertieve afnemer die bewust kiest voor een leverancier, beter af is. Dit veronderstelt natuurlijk dat deze afnemer voldoende geÔnformeerd is over prijzen, marktspelers, modaliteiten bij het veranderen van leverancier, contractvoorwaarden, kosten voor de aansluiting, etc.

Minister Verwilghen ziet een sleutelrol weggelegd voor de regulatoren op federaal en gewestelijk niveau. Hij voorziet ook om een Consumenten Advies Panel op te richten, waar de vertegenwoordigers van de verschillende regulatoren samenzitten en concrete vragen van afnemers beantwoorden. "Eťn dergelijk centraal en laagdrempelig aanspreekpunt (bereikbaar via een groen telefoon- en faxnummer of via e-mail of post) zorgt voor een vlot en accuraat antwoord op iedere vraag, vermijdt het naast elkaar bestaan van verschillende structuren, biedt informatie aan de diverse overheden die bijdraagt tot het beleidsvoorbereidend werk en versterkt de informatie-uitwisseling tussen de regulatoren onderling", aldus de minister.

De Minister benadrukt dat er nog een lange weg dient afgelegd te worden en dat het belangrijk is de regulatoren en Gewesten nauw bij de oprichting van deze dienst te betrekken. Hiervoor moet echter eerst nog een formeel samenwerkingsakkoord worden ondertekend met een groot aantal partijen. Niet voor morgen dus, maar hopelijk wel in het jaar 2005.

Ondertussen kan u blijvend op deze website terecht voor informatie en speciaal ook op onze berekeningsmodule voor een vergelijking van de prijzen van alle elektriciteitsleveranciers.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |