Er beweegt wat aan de stroom


 

Van de bomen en het bos

 

Heb je ook de indruk dat je door het bos de bomen niet meer ziet? Dat de elektriciteitsprijzen al even ondoorzichtig zijn als de GSM-tarieven? Dat je zelfs niet weet wat je zal betalen met je huidige contract, laat staan dat je zou kunnen vergelijken met andere aanbieders?

Op 29 september 2004 zijn de energieleveranciers met minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche overeengekomen om hierin wat orde te scheppen. Zij zullen namelijk ... op hun website een tarievensimulator publiceren die de consument een globale eindprijs geeft. Alsof de meesten dat al niet doen. Wel is het niet altijd duidelijk wat er al dan niet is inbegrepen en wanneer de gegevens voor het laatst werden geactualiseerd. Daarnaast zijn er ook nog onafhankelijke websites zoals deze van de VREG, Test-Aankoop en onze eigen website waarop je je nu bevindt, zodat wat overeengekomen is op het eerste gezicht overbodig lijkt.

Hopelijk is er in verband met de publicatie van de globale eindprijs dus wat meer overeengekomen dan het feit dat de prijs inderdaad globaal moet zijn, met andere woorden alles inclusief. Ook al is het duidelijk hoeveel je eindkost is, is het dan bijvoorbeeld ook duidelijk dat de kortingen jaarlijks zijn, of zijn ze slechts eenmalig? Wanneer gaat de korting in : onmiddellijk of op het einde van het jaar bij de afrekening? Gaat domiciliŽring ook gepaard met een maandelijkse factuur en/of verwittiging? Hebben de aangekondigde kortingen van 2% dan ook op het volledige eindbedrag betrekking of toch slechts op een deel ervan? Zijn de resultaten van de simulator gebaseerd op de huidige prijzen en de huidige index, of op een gemiddelde index van de laatste twaalf maanden? Met andere woorden hebben de resultaten betrekking op het bedrag dat je volgend jaar betaalt nadat je xxx kWh zal hebben verbruikt, of op het bedrag dat je zou betalen indien je vandaag een factuur krijgt voor de xxx kWh die je dit jaar hebt verbruikt? Het maakt een verschil als je prijzen vergelijkt!

Globale eindprijs en alles inbegrepen, goed en wel, maar wat indien de nettarieven veranderen of de taksen en belastingen? Is het duidelijk dat gevraagde bijdragen echte taksen zijn of zijn het bijdragen die de leverancier zelf van u vraagt om bepaalde van zijn kosten te dekken? Wat indien de taks die de overheid oplegt aan de verbruiker niet wijzigt, maar wel de taks die de leverancier zelf moet betalen?

Zijn de gratis kilowatturen wel volgens de reglementen in rekening gebracht?

Bij indexatie : wat is de index van vandaag? En hoe kan worden nagegaan wat het verloop van deze index is in de loop van het jaar? Waar wordt deze index gepubliceerd en is deze officiŽel of wordt er gebruik gemaakt van een eigen index? Wie garandeert dat deze niet wordt gemanipuleerd? In ieder geval wordt door geen enkele leverancier de index van de consumptieprijzen gebruikt, zodat je er nu alleen maar naar kan gissen.

Wat gebeurt er als de leverancier in de loop van het jaar beslist om zijn tariefstructuur volledig om te gooien, zoals dit het voorbije jaar verschillende keren is gebeurd? Met andere woorden, wat gebeurt er als het nieuwe tarief gewoon niet meer te vergelijken is met het oude?

Ook al hebben de leveranciers een eigen tarievensimulator, berekeningsmodules als deze van stroomtarieven.be zullen nog steeds hun nut hebben. Een leverancier zal trouwens alleen cijfers over zijn producten publiceren en de kleine lettertje zullen hoe dan ook niet te vermijden zijn.

Het is daarbij echter geen zaak om na te gaan of de resultaten van de leverancier wel gelijk zijn met deze van onafhankelijke simulatoren en te concluderen dat de onafhankelijke simulatoren verkeerd zijn als een ander resultaat wordt geafficheerd dan bij de leverancier zelf, zoals sommige kranten in het verleden hebben gedaan bij hun evaluatie van de bestaande websites. In tegendeel, je kan best proberen te achterhalen vanwaar de verschillen komen en waar de kleine lettertjes van de leverancier zich dan toch nog ergens zouden bevinden. Klakkeloos overnemen van de gegevens van de leverancier leidt inderdaad tot dezelfde eindcijfers voor vergelijkingssites, maar geven geen toegevoegde waarde.

De toegevoegde waarde van stroomtarieven.be boven sommige andere vergelijkingssites is juist daarin gelegen. Het kritisch nagaan van wat de leverancier beweert over zijn prijzen en toch andere inputgegevens durven gebruiken om hiermee de werkelijke prijs weer te geven, of de pijnpunten in de berekening van de leverancier te becommentariŽren, zal de blijvende opdracht zijn van deze website.

De gedragscode van de leveranciers, die daarnaast vooral elementen van toegestane verkoopstechnieken bevat, gaat slechts in op 1 maart van volgend jaar.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |